Recent additions, changes and updates to the Alexis site

Insignia

Contact Dr Gheorghe, the coordinator, at alexis_project@yahoo.com for further information about the Alexis Project:

Email: alexis_project@yahoo.com

Bridges connecting the Peoples of the World - a Country without a Past has no Future!
FlagFlagFlag
FlagFlagFlag
Click here for the song "M-a facut muica oltean" or "I was born in Oltenia" by the Allegretto children's chorus

eagle

banner      
Navigation

Home


Wonders of Dolj county

Mapping and assessment of historical monuments, sites in Dolj County

Actiune de cartare si evaluare –situri monumente istorice din judetul Dolj 2008.

Raport de etapa 01.

Consideratii generale

– aceasta actiune are drept scop identificarea in teren, cartarea si evaluarea siturilor monumente istorice din judetul Dolj.

Din lista monumentelor istorice, in caietul de sarcini, se regasesc 96 de repere, care se comaseaza in 50 de locatii geografice;in multe cazuri in aceeasi zona sunt nominalizate 2 sau mai multe monumente istorice.

In principiu actiunea se compune din 3 etape:

a. Deplasarea unei echipe mixte in teren care identifica, carteaza si evalueaza monumentul istoric.

b. postarea datelor obtinute in programe specifice de cartare si baze de date cu revenire pentru masuratori suplimentare acolo unde este cazul.

c. finalizarea activitatii in termenii prevazuti in caietul de sarcini.

Asadar, in prima etapa, in cele 50 locatii se deplaseaza o echipa mixta formata din:

A. Arheolog profesionist care identifica situl monument istoric, potrivit listei oficiale al monumentelor istorice, precum si a rapoartelor de sapatura, precum si a orcaror altor informatii care stabilesc cu precizie punctele poligonului care definesc situl.

B. Un cartator profesionist care calibreaza permanent aparatura de cartare potrivit bornelor de cadastru si reperelor de cadastru din zona (biserici, stilpi electrici etc. ). Acest specialist efectueaza cartarea primara a sitului colectand toate datele informatiile care definesc specific poligonul acestuia.

C. Un specialist in identificari, salvari si evaluari de monumente istorice care asigura logistica deplasarii, contribuie la identificarea sitului, stabileste independent punctual GPS – navigator de gasire a sitului, face evaluari asupra prevederilor legii 422 aplicate pe sit, realizeaza fotografi digitale de inalta rezolutie semnificative pentru starea sitului si colecteaza artefacte descoperite intamplator in colaborare cu specialistul arheolog, artefacte depuse in regim de urgenta la Muzeul Olteniei Craiova.

In prima etapa a acestei activitati au fost cartate si evaluate 6 locatii geografice cuprinzand 12 monumente istorice din lista oficiala.

Pe ansamblu se constata ca majoritatea acestor monumente istorice este greu de identificat si accesat, nu sunt semnalate corespunzator, nu sunt protejate si sunt supuse permanent distrugerii, vandalizarii, accesul liber al persoanelor neautorizate si elementelor naturale de mediu, cele mai multe fiind colmatate de deseuri sau lucrari cu caracter privat (agricole).

In esenta, unele monumente istorice practic nu mai exista, dar pe parcursul actiunii au fost depistate alte situri care vor fi propuse imediat clasarii si protejarii in cadrul aceleiasi activitati.

In aceasta etapa s-a finalizat identificarea, cartarea si evaluarea pentru urmatoarele monumente istorice:

1. CIOROIUL NOU.

PGN:Alt =62m;N=44.05799; E=23.43831.

In aceasta locatie se afla 3 monumente istorice:

33/Dj-l-s-B-07886, sit arheologic epoca romana,

34/Dj-l-m-A-07886.01, villa rustica;

35/Dj-l-m-A-07886, castru,

situl este proprietate private si pe suprafata lui se efectueaza lucrari agricole cu exceptia zonei de N-V in care se deruleaza proiectul de cercetare arheologica al Muzeului Olteniei.

Situl este marcat corespunzator si este protejat prin politia de proximitate. Potrivit datelor cunoscute, proprietarii terenurilor nu au primit notificari conform legii 422 cu privire la regimul monumentelor istorice.

S-au efectuat identificare, cartare, evaluare si fotografii.

2. GALICEA MARE.

PGN. Alt =78m;N=44.09441;E=23.33155.

Aceasta locatie este identificata 45/Dj-l-s-B-07891, villa rustica.

Situl se afla vicinal drumului principal, in localitate, nu este marcat, nu este protejat iar pe suprafata acestuia exista o suprafata privata plantata cu vita de vie.

S-a identificat situl, s-a cartat si fotografiat corespunzator.

3. DESA.

PGN Alt=47m;N=43.82655;E=22.94679.

In aceasta locatie se afla situl 41/Dj-l-s-A-07889, castru.

Situl este greu accesibil pe malul Dunarii la 10 km distanta de comuna si se intinde aproximativ 2 km cu o profunzime de aproximativ 100m de la linia apei.

Situl este nemarcat, neprotejat si supus permanent eroziunii naturale a solului.

S-a efectuat identificarea si cartarea sitului si s-au executat fotografii de ansamblu.

4. GHIDICI

PGN pentru cimitir tip Girla Mare: Alt=44m;N=43.83718; E=23.18961.

PGNpentru asezare (sisica ); Alt=39m; N43.87801;E23.20365.

Locatie oficiala 46/Dj-l-s-B-07892, asezare.

Cele doua situri sunt nemarcate, neprotejate, supuse eroziunii naturale si accesului persoanelor neautorizate.

Cu toate ca lista oficiala cuprinde doar situl de la Sisica a fost inclus si situl tip Girla Mare, ramananddecizia beneficiarului luarea in consideratie a acestei cartari suplimentare.

5. BISTRET. –Plosca.

PGNpentru castru de pamant si piatra.Alt=27m;N=43.81907;E=23.54808. PGNpentru cimitir bronz, ferma 2. Alt=39m;N=43.87109;E23.55499.

PGN pentru cimitir Girla Mare. Alt =31m; N=43.87430; E=23.54229.

Situl este localizat oficial in lista 76/Dj-l-s-B-07908.01, castru roman; 77/Dj-l-s-B-07908.02, castru de piatra.

Situl principal, respectiv castru de pamant este nesemnalat si neprotejat, aflat intr-o zona greu accesibila. Este un sit extraordinar de bine conservat aproape functional, spre deosebire de celelalte situri din locatie care sunt supuse intens actiunii distructive a factorilor de mediu, practic aproape distruse, s-au identificat siturile, au fost cartate corespunzator, s-au salvat cateva artefacte atribuite specialistului arheolog si s-au facut fotografii corespunzatoare.

6. BIRCA/BARCA .

5/DJ-l-s-07870, daco-romana

PGNAlt=53m;N=43.98109;E=23.62987, asezare romana la cariera de piatra situl este complet devastat, nemarcat si neprotejat cu importante alunecari de teren si urme de exploatare ca materie prima pentru constructie. S-au identificat cartarea si fotografierea sitului.

Dupa cum am precizat introductiv au fost identificate cu acest prilej si alte monumente istorice neclasate (potrivit informatilor noastre)astfel:

1. In localitatea NEGOI

PGN. Alt=42m;N=43.91418; E=23.35885, linga drumul principal (biserica ) se afla o cruce monumentala din piatra secol XVIII-XIX deteriorata prin varuire grosolana, nemarcata si neprotejata.

S-au efectuat fotografii si va fi separat propusa clasarii.

2. In locatia BISTRET

PGN Alt =33m;N-43.89060;E=23.50244. S-a identificat biserica taraneasca ardelenesca flancata de 6 cruci masive de piatra sec. XVIII-XIX, monument nemarcat, neprotejat si supus degradarii. S-au efectuat fotografii iar monumentul va fi propus clasarii separat de activitatea curenta.

Concluzii.

Marea majoritate a monumentelor istorice cartate pana in prezent, prezinta abateri flagrante de la legea 422, nefiind marcate si protejate corespunzator si in mare masura putin cunoscute de autoritatiile locale sau persoanele private care le detin in proprietate.unele monumente (zona Bistret, etc ) practic nu mai exista, ele fiind devastate de actiunea factorilor naturali si /sau umani., alte monumente (castru de pamant de la Bistret ) aste superb conservat in mod natural si necesita urgent semnalare si protectie.

Am identificat (Negoi-Bistret ) monumente istorice susceptibile a fi clasate corespunzator.

Propunem asadar, urmarea acestei actiuni complexe de identificare si cartare a siturilor monumente istorice ca Muzeul Olteniei, prin colectivul de specialisti antrenati in prezenta actiune si sub conducerea managerului general Prof. Dr. Mihai Fifor sa intocmesca un memoriu argumentat de propuneri catre Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National Dolj, prin care sa se decida legal modificarea actualei liste a monumentelor istorice astfel:

- declasarea monumentelor istorice care practic nu mai exista sau sunt epuizate din punct de vedere arheologic;

- clasarea de noi monumente istorice descoperite ca atare pe parcursul actualei activitati;

- corectarea listei actuale in sensul ca unele amplasamente din lista sunt eronate si contrazise de situatia din teren;

- definirea siecarui sit monument istoric prin 3 zone:

a. Situl arheologic- monument istoric propriu-zis;

b. Zona de protectie a acestui monument istoric, diferentiaza functie de localizarea intra-extravilana a sitului;

c. Delimitarea zonei de interes arheologic care poate fi de cateva ori mai mare ca suprafata decat situl propriu- zis, zone necesar a fi semnalate arhitectului sef al judetului in scopul autorizarii de tranzactii si constructii numai sub supraveghere arheologica.

propunem ca imediat dupa finalizarea actiunii prezente sa se ia masuri ferme in baza legii 422 astfel:

- semnalarea si protejarea siturilor monumente istorice;

- notificarea in scris catre proprietarul public sau privat al sitului asupra drepturilor si obligatilor pe care le are, potrivit legii in raport cu monumentul istoric pe care il detine;

-masuri urgente de protejare si conservare a fiecarui monument istoric in parte ( imprejmuiri, decolmatari, ecologizari, tc. ).

Presedinte ONG Alexis Project,

Dr. Gheorghe Adrian.

Continuare raport cartare GPS –situri Dolj.Etapa II.In etapa II sa finalizat identificarea, cartarea, fotografierea si evaluarea pentru 21 situri din lista oficiala grupate in 7 locatii.

Astfel la finele prezentei etape sunt cercetate potrivit caietului de sarcini un numar total de 33 monumente istorice din cele 100 listate oficial plasate in 13 locatii geografice din cele 50 rezultate din lista.

1. BAZDANA, sunt 4 monumente istorice din lista oficiala astfel: 6/Dj-l-s-A07871, asezare. PGN alt. -147m;N-44.14175;E-23.83494, localizat in punctul la cetate intr-o vie privata, sit profund deteriorat, nemarcat si neingrijit.

S-au efectuat masurile prevazute in caietul de sarcini. Urmatoarele 3 situri de la Bazdana se afla suprapuse in locatia Cucuioava astfel:

7/Dj-l-s-A07872;

8/Dj-l-m-A07872.01;

9/Dj-l-m-A07872.02;PGN alt.-144m;N-44.15215;E-23.82868. Aceste situri sunt plasate in culmea unui deal in vecinatatea satului, apartine unor proprietati private si colmatate cu vegetatie spontana sau agricola, urmele vechilor sapaturi arheologice putand fi identificate cu greutate.

Siturile sunt nemarcate, neprotejate si supuse deteriorarii prin activitati naturale.

S-au examinat artefacte fara valoare muzeala si s-au indeplinit cerintele caietului de sarcini.

2.GIURGITA-PORTARESTI, constituita din 4 situri astfel:

47/Dj-l-s-B07893;

48/Dj-l-s-B07894;

49/Dj-l-m-B07894.01;

50/Dj-l-m-B07894.02, siturile sunt plasate in imediata vecinatate a unui urias complex de tumuli, iar cetatea propriu-zisa de forma unor cercuri concentrice cu diametrul de peste 100 m, formate din valuri de aparare si santuri dispuse succesiv, este amplasata pe o proprietate privata intens exploatata agricol.

Am constatat prin recoltarea de artefacte incredintate imediat specialistului arheolog ca situl este distrus prin prelucrari mecanice, agricole iar tumulii sunt acoperiti cu vegetatie spontana si deseuri.

Situl este nemarcat si neprotejat fiind expus activitatiilor distructive umane si naturale prin eroziune. PGN alt.62m, N-44.04564;E-23.60931.

3.DRANIC-RECEA, este listat in punctul Recea cu 3 situri;

42/Dj-l-s-B07890;

43/Dj-l-m-B07890.01;

44/Dj-l-m-B07890.02, siturile sunt amplasate la iesirea din Dranic, punct de reper castelul de apa. PGN, alt.92m;N-44.03581; E-23.85207, pe locatia unei foste stane de oi.

Siturile sunt nemarcate, neprotejate si expuse pasunatului de ovine si bovine.

S-au indeplinit cerintele caietului de sarcini.

4.PADEA-DRANIC-ZAGORENI.

Acest grup de situri este plasat la o distanta de aproximativ 1 km. de Dranic-Recea intr-o zona intens exploatata arheologic, de pe care am recoltat artefacte, fracmente de ceramica si oase inclusiv umane, distribuite imediat specialistului arheolog.

PGN alt.107m, N-44.03610; E-23.83414;

66/ Dj-l-s-B07904;

67/Dj-l-m-B07904.01;

68/Dj-l-m-B07904.02, siturile sunt nemarcate, neprotejate si dispuse prin lucrari agricole sistematice (araturi adanci ).

S-au indeplinit cerintele caietului de sarcini.

5.VALEA –STANCIULUI.

In punctul Vrancea se afla situl 87/Dj-l-s-B07916.

PGN, alt.84m;N-44.00480; E-93.87479, situl este nemarcat, neprotejat si supus eroziuni naturale.

6. NEDEEA. Este un complex format din 3 situri :

63/Dj-l-s-B07903;

64/Dj-l-m-B07903.01;

65/Dj-l-m-B07903.02, amplasate in zona idundabila a Dunarii in aria grindul cu oale.

PGN, alt-27m; N-43.83793; E-23.76179.

Complexul arheologic este constituit dintr-o stana plasata in mijlocul sitului flancata de dune unde am identificat necropola, epoca bronzului si am colectat artefacte semnificative.

In partea opusa a complexului se afla urme ale unui lacas de cult, cruci de piatra medievale, abandonate si distruse si o vasta arie cu ceramica de tip medieval si foarte multe fragmente de schelete umane din care am recoltat o cantitate semnificativa, acestea impreuna cu fragmente de oase umane calcinate si ceramica de pe dune, au fost inmanate specialistului arheolog.

Situl este nemarcat, neprotejat si distrus in mare parte prin locatia stanei de oi, iar pe o suprafata de aproximativ de 2500m², cu o profunzime de 2m, prezinta escavatii masive cu unelte mecanice, practic tot situl medieval fiind transportat intr-o directie necunoscuta ca material de umplutura cu pamantul aferent.

S-au indeplinit cerintele caietului de sarcini.

7.LISTEAVA, este alcatuita din 3 situri:

59/Dj-l-s-B07901;

60/Dj-l-m-B07901.01;

61/Dj-l-m-B07901.02,

PGN, alt.58m, N-43.85194; E-93.93280, siturile se afla pe partea de teren accidentat la 500m de soseaua principala, centrate de o vale abrupta lunga de 150m cu o deschidere de 40m si o adancime de 10 m, loc nemarcat, neprotejat si supus eroziunii accentuate a solului, valea fiind practic un torent.

Cu acelasi prilej in zona Foisor, PGN alt.146n; N-44.11152; E-23.84905, a fost descoperit intamplator un sit arheologic, tip epoca bronzului centrat de un tumul aplatizat pe care se afla piramida de cartare DTM.

Acest sit va fi semnalat potrivit legii si propus de clasare.

Concluzii

.

1.Siturile evaluate sunt nemarcate, neprotejate supuse distrugerii prin activitati umane si fenomene naturale.

Propunem in regim de urgenta constituirea unei comisii formate din specialisti care sa evalueze declasarea unor monumente istorice practic distruse si sa stabileasca conform cadrului legislativ masuri urgente de semnale si protectia siturilor inca valide.

2. Propunem in regim de urgenta o activitate legala de cercetare arheologica in zona Nedeea –gridul cu oale, pentru a calsifica existenta necropolei tip epoca bronzului si salvarea ramasitelor sitului mehieval escavat.

3.Propunem crearea unei comisii permanente alcatuita din specialisti ai Muzeului Olteniei, Ofiteri ai Politiei de Patrimoniu, reprezentanti ai societatii civile specializati in identificarea si salvarea de monumente istorice sub coordonarea DJCC PCN Dolj care sa monitorizeze sistematic starea siturilor arheologice, semnalarea, marcarea, protectia si cercetarea lor in regim de prioritate absoluta.

4. Propunem exproprierea in interes public a tuturor proprietatilor private care detin situri arheologice ( estimam o suprafata totala cuprinsa intre 50-100 h –total judetul Dolj ), care proprietati impreuna cu cele publice sa fie asumate sub monitorizare de organele administrative teritoriale, locale, cu alte cuvinte propunem aplicarea legii 422, in litera si spiritul ei pentru a salva in ultima clipa valori inestimabile, materiale de cultura si civilizatie din aceasta parte a tarii.

Presedinte ONG,

Dr. Gheorghe Adrian.

RAPORT CARTARE GPS SITURI ARHEOLOGICE JUDETUL DOLJ 031.ALAMAJ

Siturile sunt plasate in spatele scolii genrale din comuna ALMAJ, pe un bot de deal, flancat de cladirea scolii si o fintina din apropiere

PGN A=156 metri N= 44.44702 E=23.70525

In lista oficiala, aici se afla monumentele istorice:

1/DJ-l-s-B-07868 2/DJ-l-s-B-07868.01 3/DJ-l-s-B-07868

Este absurd, dar des intilnit faptul ca in lista oficiala acelasi sit este numarat de doua ori, respectiv ca sit arheologic si abia apoi, cu alt numar de registru drept clasare istorica.

Spre exemplu, la ALMAJ sunt doar doua situri, dar prima clasare face referire doar la termenul general de sit arheologic, fara alta nominalizare, ceea ce incarca artificial numarul de monumente istorice din lista

Avem semnalari ca o companie de telefonie mobila doreste sa instaleze un releu de transmisiune chiar pe sit, cu acordul autoritatilor locale, dara fara avizul specialistilor in protectia siturilor

Situl este nemarcat si neprotejat, cu acces liber pentru persoanele neautorizate

S-au indeplinit exigentele caietului de sarcini

2.BRADESTI-VALEA REA

Situl se afla pe versantul drept al vaii, la PGN

A=209 metri N=44.50947 E=23.61992

In lista oficiala, aici se afla 18/DL-l-s-B-07877 in locul LA CETATE, punct reper sonda in exploatare pe dealul drept al vaii

S-au gasit fragmente de caramida de tip dacic, terenul fiind nesemnalat si neprotejat, supus eroziunii naturale

S-au indeplinit exigentele caietului de sarcini

3.RACARII DE JOS BRADESTI

Situl are PGN A=108 metri N=44.51597 E=23.57206

Aici se afla monumentele din lista oficiala

80/DJ-l-s-B-07911 81/DJ-l-s-B-07912

Situl are marcajul distrus, este imprejmuit incomplet cu stilpi de beton si este practic sufocat de resturi menajere, deseuri din materiale de constructii, gunoi de grajd, fiind –practic-groapa de gunoi a satului Racarii de Jos

Situl nu este protejat, sapaturile actualei campanii de cercetare sunt neprotejate si prezinta urme de incendiere provocata

S-au indeplinit exigentele caietului de sarcini

4.COTOFENII DIN DOS

La PGN A=140 metri N=44.42647 E=23.58586

Se afla siturile din lista oficiala

37/DJ-l-s-A-07888 38/DJ-l-m-A-07888.01 39/DJ-l-m-A-07888.02 40/DJ-l-m-A-07888.03

Locul este numit LA BOTUL MARE si LA BOTUL MIC, cu acces dificil de la drumul principal.

Nu s-au gasit artefacte.Situl nu este marcat si nu este protejat, partial fiind exploatat ca proprietate privata(agricola)

La PGN A=185 metri N=44.41687 E=23.62111

Se afla situl: 78/DJ-l-s-B-07909, in punctul POTMELTU

Accesul este extrem de dificil.

Situl nu este marcat, nu este protejat, si este distrus partial de vechile sapaturi de specialitate, care nu au respectat santul de aparare al cetatii

S-au indeplinit exigentele caietului de sarciniAstfel s-au evaluat in aceasta etapa un numar de 4/50 locatii cumulate, respectiv 11/100 monumente din lista oficiala(total efectuat pina in prezent 17/50 si 44/100)

Concluzii1.Siturile nu sunt marcate si nu sunt protejate.

Cu exceptia Primarului din Cotofenii din Dos, autoritatile locale par a nu cunoaste si a nu aplica legea 422 de protectie a siturilor

2.Situatia sitului de la Racarii de Jos/Bradesti este grava, situl fiind practic acoperit cu gunoaie si neglijat in totalitate

3.In lista oficiala sunt incluse exagerat si nominalizarile de sit arheologic, fara clasare istorica, incarcind nepermis numarul real de monumente.

Presedinte ONG Alexis Project,

Dr.Gheorghe Adrian,

RAPORT CARTARE GPS SITURI ARHEOLOGICE-DOLJPartea a IV-a

In aceasta etapa, au fost identificate, evaluate, localizate, cartate si fotografiate urmatoarele situri:

1.GOLENTI

Este un ansamblu de monumente istorice-situri, inregistrat pe lista anexa a LMI, astfel:

a.HUNIA CATARULUI-BASARABI

PNG: A=39 N=44.01262 E=23.01850

Este reprezentat de un deal, greu accesibil, cu strat de cultura evident, in partea superioara

S-au recoltat artefacte pentru Muzeul Olteniei

Situl nu este marcat, nu este protejat si este expus eroziunii naturale si actiunii factorilor umani, fiind invecinat cu o stina.

b.LA VIRTEJ-situl este amplasat in cimp deschis, pe malul apei, fiind puternic erodat de factori naturali

PGN: A=38 N=44.02259 E=23.02838

Chiar pe sit este amplasata o balastiera industriala in exploatare, iar din drenurile tehnologice ale acesteia au fost identificate si recoltate artefacte pentru Muzeul Olteniei

Situl nu este marcat, nu este protejat si este distrus de factorii umani si de mediu

c.BALTA

PGN: A=35 N=44.01987 E=23.09913

Situl nu este marcat, nu este protejat si este supus eroziunii naturale, fiind amplasat intre dunele de nisip, pe malul apei

2.PLENITA-CASTRELE TRAIANE

LMI: 24/DJ-l-s-B-07881 PGN: A=154 N=44.22017 E=23.14111

Situl este plasat la 300 de metri de sat, in plin cimp, este marcat corespunzator, dar nu este protejat, fiind constituit din proprietati private agricole, aflate in exploatare

S-au identificat artefacte de tip ceramica romana

3.VERBITA-ELESTEU

LMI: 89/DJ-l-s-B-07918 90/DJ-l-m-B-07918.01 91/DJ-l-m-B-07918.02

PNG: A=204 N=44.28128 E=23.15091

Situl se afla, practic, intr-o cariera de pamint, pe malul unei ape, este nemarcat, neprotejat si amenintat de eroziune naturala, precum si de exploatarea sistematica a carierei de pamint

Au fost identificate si recoltate fragmente de ceramica si parti de schelet uman, din morminte de incineratie dar si de inhumare clasica, provenind din eroziunea naturala a solului.

4.VERBICIOARA-CETATE

LMI: 88/DJ-l-s-A-07971

PGN: A=205 N=44.28488 E=23.19479

Situl se afla pe un deal, este nemarcat si neprotejat si este constituit din proprietati private agricole, aflate in exploatare

S-au identificat si recoltat fragmente de oase si de ceramica specifica

5.PLOPSOR-SALCUTA

LMI: 78/DJ-l-s-B-07906

PGN: A=131 N=44.25657 E=23.44856

Acest sit este amplasat in PISCUL CORNISORULUI, pe un deal, este nemarcat, neprotejat si partial exploatat agricol

S-au identificat vechile urme de sapatura arheologica si s-au recoltat artefacte

Tot in locatia PLOPSOR, in punctul TOPORASUL se afla situl:

LMI: 75/DJ-l-s-B-07907

PGN: A=188 N=44.25799 E= 23.40964, in spatele fostei cladiri a SMA, la marginea satului

A fost identificat fragmentul de val roman de pamint, pe o suprafata exploatata agricol, pe care s-au identificat fragmente de caramida si suprafete de sol de culoare rosie

Primaria comunei s-a aratat receptiva in marcarea si protejarea sitului

6.TERPEZITA-LA MESE

LMI: 86/DJ-l-s-B-07915

PGN: A=174 N=44.29447 E=23.49774

Cu colaborarea unor localnici, a fost identificat segmentul de val da pamint roman si urme de sant de aparare, pe o suprafata de teren intens exploatat agricol

Situl nu este marcat, nu este protejat si este intens exploatat agricol

7.LAZU-BRAZDA LUI NOVAC

LMI: 54/DJ-l-s-B-07898

PGN: A= 174 N=44.29321 E=23.54770

Situl nu este marcat, nu este protejat si este intens exploatat agricol.

Pe suprafata sitului au fost identificate, cu usurinta, valul de pamint si santul de aparare roman, precum si un amplasament central, cu multiple fragmente de caramida romana, sugerind un turn de aparare din epoca romana tirzieTot in locatia LAZU ne sunt semnalate, de catre localnici credibili:

a.CARIERA DE PIATRA-din care s-au salvat(anterior) oase fosile de mastodont, depuse la Muzeul Olteniei

b.CETATE DACICA, dar si asezare din epoca pietrei, care ar putea fi considerate sursa pentru VENUS DIN TERPEZITA-comunicata la Congresul de arheologie de la Oslo, 1926

c.DRUM ROMAN IMPERIAL, inca in exploatare, vicinal sitului, format din dale de piatra mari, la o adincime de 1-1.5 metri sub sol, de o lungime extraordinara, care-practic-insoteste valul de pamint roman

S-au recoltat fragmente de caramida si ceramica romana

CONCLUZII1.In aceasta etapa, au fost studiate-conform caietului de sarcini-7/50 locatii, respective 13/100 situri arheologice, astfel incit, la finele acestei etape, au fost finalizate 24/50 locatii de monumente istorice, respective 57/100 situri cuprinse in LMI si anexele acesteia

2.Majoritatea siturilor sunt nemarcate, neprotejate si agrestae de factori umani si de mediu

3.Exista numeroase locatii in care localnicii semnalaeaza existenta unor monumente istorice neclasate, un exemplu deosebit fiind reprezentat de comuna TERPEZITA

4.Aproximativ 1/3 din situri sunt distruse iremediabil si necesita urgent o evaluare de specialitate in vederea declasarii lor

5.In mod categoric, prezenta actiune de identificare, cartare si evaluare a siturilor arheologice din judetul Dolj reprezinta un urias progress pentru cercetarea arheologica din acest areal, dar necesita-imediat dupa finalizarea actiunii- o evaluare complexa, din partea specialistilor, constituiti intr-o comisie, care include si reprezentanti ai organelor administrative, politia de patrimoniu si din societatea civile.

Aceasta comisie, sub conducerea DJCCPCN-DOLJ ar avea caracter permanent, de evaluare si monitorizare a siturilor arheologice, in baza Legii 422, soldata –inclusiv-cu propuneri de modificare a LMI, in sensul declasarii unormonumente si clasarea altora, nou descoperite

6.Avind in vedere faptul ca, in urma acestei actiuni, rezulta date si harti, care localizeaza cu maxima precizie siturile-monumente istorice din Dolj, propunem ca aceste documente finale sa aiba un circuit restrictionat, prevenind in acest fel atacurile vinatorilor de comori in aceste locatii.

Presedinte ONG,

Dr.Gheorghe Adrian,RAPORT CARTARE GPS JUDETUL DOLJ-PARTEA 051.CLEANOV-BRAZDA LUI NOVAC

Situl se afla in aria fostului CAP, este nemarcat, neprotejat si ocupat de proprietati private, intens exploatate agricol

PGN: A=212 N=44.34172 E=23.20779

LMI: 36/DJ- l-s-B-07887

A fost identificat santul de aparare roman+valul aferent(urme) si au fost gasite artefacte(fragmente ceramica romana)

2.BRABOVA/VOITA

PGN: A=162 N=44.36467 E=23.38826

LMI: 95/DJ-l-s-B-07921

Situl este amplasat pe un deal greu accesibil, unde se recunosc urme vechi de sapatura arheologica si se pot recolta fragmente de ceramica dacica, precum si fragmente de caramida, distruse

Situl nu este marcat, nu este protejat si este greu accesibil, fiind supus eroziunii solului si activitatilor umane

3.BOTOSESTI PAIA-CETATEA MICULUI

PGN: A=195 N= 44.40013 E=23.31358

LMI: 14/DJ-l-s-B-07875

Situl nu este marcat, nu este protejat si este plasat pe un deal abrupt, in coasta unei paduri.Versantii dealului prezinta urme de alunecari de teren.Pe suprafata sitului nu au fost remarcate artefacte

4.BOTOSESTI PAIA-PISCUL CAZACILOR

PGN: A= 280 N=44.41859 E=23.20720

LMI= 15/DJ-l-s-B-07876 16/DJ-l-m-B-07876.01 17/DJ-l-m-B-07876.02

Situl este nemarcat si neprotejat, acoperit de exploatari agricole, pe platoul unui deal abrupt, flancat de o vale adinca(punct reper-apropierea unitatii militare, la patru peri/pomi)

Nu s-au recoltat artefacte, s-au indeplinit exigentele caietului de sarciniIn comuna BRABOVA a fost identificata, chiar linga sediul Primariei o cladire tip CULA abandonata si partial distrusa, nemarcata si neprotejata.

PGN: A=195 N=44.40013 E= 23.31358

In aceasta etapa au fost finalizate 3/50 locatii de situri, respective 6/100 situri-monumente istorice prevazute in LMI+anexe, asadar-in total- sunt finalizate etapele de teren pentru 27/50 locatii situri cumulate, respective 63/100 situri din LMI+anexe

CONCLUZII1.Nu stim daca CULA din BRABOVA este sau nu monument istoric, dar-cu certitudine-autoritaile locale sunt direct responsabile de distrugerea acesteia prin neglijenta, caz penal prevazut de Legea 422

2.A devenit banal sa identificam situri nemarcate, neprotejate si partial distruse de eroziune, alti factori naturali si activitati umene(de regula, exploatari agricole).

Propunem o campanie foarte agresiva de cunostere de catre autoriltaile locale a Legii 422 si de aplicare a acesteia.

Sunt doar citeva cazuri d epreocupare a acestora fata de soarta monumentelor istirce, in mjoritate sunt complet ignorante si neinteresate de aceste aspecte.

Presedinte ONG,

Dr.Gheorghe Adrian

RAPORT DE ETAPA(06) CARTARE GPS JUDETUL DOLJ1.Comuna MELINESTI sat GODENI, punctul PLEASA

LMI 51/DJ-l-s-B-07895

PGN A=159 N=44.55063 E=23.73947

Situl este amplasat pe un deal, cu punct de reper cimitirul,

Nu este marcat si nu este protejat si este constituit din proprietati agricole private, aflate in exploatare.

S-a identificat sant de aparare, pe ambii versanti ai dealului

2.MELINEST, GODENI, Piscul cu Jidovi

LMI 52/DJ-l-s-B-07896

PGN A=268 N=44.55701 E=23.75580

Situl este amplasat in liziera unei paduri, greu accesibile, pe creasta de deal;este nemarcat si neprotejat

Nu s-au identificat santuri de aparare sau artefacte

3.IZVOR-Cetate

LMI 53/DJ-l-s-A-07897

PGN A=146 N=44.42577 E=23.75897

Situl este greu accesibil, necesitind parasirea drumului principal, traversarea riului Amaradia, apoi –ocolind Dealul Morii-pina la punctul GPS

Situl nu este marcat si nu este protejat, fiind constituit dintr-un platou pe virf de deal

Nu s-au identificat urme de fortificatie sau artefacte

4.CRAIOVA-Valea Sarpelui

Situl face parte din lista anexa a LMI

PGN A=104 N=44.34683 E=23.78692

Situl este vicinal rocadei de nord a Craiovei, este nemarcat si neprotejat

Nu prezinta artefacte

5.CRAIOVA-Brazda lui Novac

Situl face parte din lista anexa a LMI

PGN A=152 N=44.34010 E=23.83715

Situl este vicinal rocadei de nord a Craiovei

Se observa extrem de bine santul si valul de aparare roman, pe o distanmt de 900 metri, perpendicular pe sosea

Situl este nemarcat si neprotejat

In sit se depoziteaza reziduuri menajere si desuri materiale de constructie

6.CRAIOVA-Hanul Doctorului

Situl este in apropierea rocadei de nord a Craiovei si afce parte din lista anexa a LMI

PGN A=196 N=44.31631 E=23.86395

Situl este neprotejat si nemarcat, intr-o zona intens construita

Pe panta s-au identificat fragmente ceramice specifice

7. -la Hanuri

LMI 28/DJ-l-s-B-07883

PGN A=136 N=44.26793 E=23.88468

Situl este nemarcat si neprotejat, constituit din proprietati private, cu posibilitati de distrugere

8.CIRCEA-Viaduct-halta

LMI 32/DJ-l-s-B-07885

PGN A=153 N=44.26939 E=23.88624

Situl este greu accesibil, necesitind pasajul peste viaduct sau-cu pornire din soseaua principala –si trecere peste calea ferata

Situl este vizibil, nemracat si neprotejat

In aceasta etapa s-a finalizat 6/50 locatii cumulate, respective 9/100 situri monumente istorice din LMI+anexe

In total, pina in prezent, sunt finalizate 33/50 locatii cumulate, respective 72/100 situri monumente istorice

CONCLUZII1.Marea majoritate a siturilor dacice si mai vechi sunt amplasate in zone dificile, greu accesibile, cu posibilitati reduse de identificare de fortificatii si artefacte

Siturile sunt putin cunoscute de catre localnici, cu exceptia localitatii Godeni, unde s-au efectuat intense cercetari arheologice, in zona

2.Din punctual nostru de vedere, fara avea expertiza necesara, propunem clasificare siturilor monumente istorice in 3 categorii:

-categoria A=situri de interes national, care necesita delimitare, marcare si protectie stricta, precum si paza si monitorizare(ex.:Racarii de Jos, Cioroiu Nou)

-categoria B=situri de interes local, care necesita marcare si delimitare, protectie si intretinere(ex.:Craiova-Brazda lui Novac)

-categorie C=situri definite drept zone de interes arheologic, care necesita marcare, delimitare si prevenirea interventiilor neautorizate(in aceasta categorie intra majoritatea fortificatiilor dacice, aflate deja in proprietate private si intens exploatate agricol)

3.Consideram absolut necesar:

a.exproprierea pentru inters public a proprietatilor private care contin monumente istorice

b.obligarea ferma si consecventa a autoritatilor locale, sa aplice legea 422 in spiritul si litera acestora.

Presedinte ONG,

Dr.Gheorghe Adrian,

RAPORT CARTARE GPS DOLJ-ETAPA 07ERATA

In raportul 06, la punctul 7-CIRCEA-la Hanuri, s-a constatat, la analiza de grup a echipei de cartare, o eroare, astfel:

Punctual 7.CIRCEA devine

LMI 29/DJ-l-s-A-07884 30/DJ-l-s-A-07884.01 si 31/DJ-l-m-A-07884.02

Se mentine PGN si evaluarea

Se corecteaza total finalizarea, in loc de 72/100, devine 74/100 situri monumente istorice, respective 33/50 locatii cumulateIn prezenta etapa s-au efectuat urmatoarele obiective:

1.CACIULATESTI

LMI 25/DJ-l-s-B-07882 26/DJ-l-s-B-07882.01 27/DJ-l-s-B-07882.02

PGN A=74 N=43.95199 E=23.94649

Situl este amplasat in locatia Dealul Lupului/Schitu Roaba, este nemarcat si neprotejat

2.LOCUSTENI-Piriul Predesti

LMI 62/DJ-l-s-A-07902

PGN A=105 N=43.95596 E=23.98699

Situl este nemarcat si neprotejat, amplasat in jurul a doua lacuri, pe malurile carora s-au identificat si recoltat, pentru cercetari ulterioare, fragmente de caramida, ceramica sis ilex

3.LOCUSTENI-Brabeti-la Gropan

Situl face parte din lista anexa LMI si este amplasat la PGN A=99 N=43.92039 E=24.00579

Situl este nemarcat si neprotejat, exploatat agricol si prin pastorit

S-au recoltat artefacte

4.PRAPOR-Delnita-Amarastii de Jos

LMI 79/DJ-l-s-B-07910

PGN A=123 N=43.93799 E=24.16319

Situl este nemarcat si neprotejat, exploatat agricol si deposit d edesuri menajere

S-au identificat fragmente de caramida si ceramica

5.AMARASTII DE SUS-Sapunari

Situl se afla in extravilan-Zvorsca, pa punctual Lacul lui Dovleac

LMI 4/DJ-l-s-B-07869

PGN A=127 N=44.00470 E=24.21130

Situl este amplasat in vecinatatea unui canal magistral de irigatii, cu punct de reper stavilar

Este exlpoatat agricol, nu este marcat si nu este semnalat corespunzator

6.In aceasta locatie intilnim suprapunerea locatiei CASTRANOVA-Puturi-valea Fintinii LMI 21/DJ-l-s-B-07880 22/DJ-l-s-B-07880.01 si 23/DJ-l-s-B-07880.02

cu punctual ZANOAGA, LMI 96/DJ-l-s-B-07922

Cele doua locatii avind acelasi PGN, respective

A=155 N=44.14850 E=24.04044

Situl este nemarcat si neprotejat, fiind intens exploatat agricol

De pe suprafata sitului s-au recoltat artefacte rulate de factura romana, pentru expertiza

7.LEU-Albota

In LMI, aceste locatii sunt plasate 56-57-58/07900-.01-.02 sub mai multe denumiri, aflate, in realitate la distante foarte mari intre ele

Astfel, in acesta etapa, a fost cartat punctual ALBOTA, LMI 57/DJ-l-m-B-07900.01

PGN A=148 N=44.21550 E=24.08644

Reprezentind un sit tip asezare daco-romana, cu dimensiuni estimate 200 x 800 metri, aflat pe o panta nemarcata, neprotejata, supusa eroziunii naturaleAstfel, in acesta etapa, s-au finalizat 7/50 locatii cumulate, respective 12/100 situri LMI+anexa, adica un TOTAL de 40/50 locatii cumulate, respective 86/100 situri monumente istorice din LMI+anexe

Pe parcursul actiunii din etapa 07, s-au facut si alte descoperiri, astfel:

A.In locatia CACIULATESTI, s-au identificat trei biserici(probabil sec XVII) aflate la relative mica distanta intre ele, astfel:

PGN 01 A=90 N=43.94746 E=23.94480

PGN 02 A=49 N=43.94191 E=23.92646

PGN 03 A=54 N=43.93935 E=23.94084

Apreciem ca indeplinesc conditiile de monument istoric categorie B, cu sans ede renovare/conservare

Am identificat si fotografiat pisanii, ctitori si obiecte de cult, practice abandonate, inclusive odajdii sfiintite

Cele trei biserici sunt expuse factorilor de mediu si vandalizarii, practice fara nici un fel de protectie

B.In AMARASTII DE JOS am identificat o biserica abandonata, sec.XVI, cu pisanie si ctitori, nemrcata si neprotejata, folosita ca magazine, despre care avem informatii ca figureaza in LMI

Biserica prezinta particularitatea de fi fost extinsa de-a lungul timpului in doua etape, astfel incit incorporeaza in aceeasi cladire elemnte structurale a trei biserici

PGN A=119 N=43.95439 E=24.15933

C.In locatia ZANOAGA, extravilan, la PGN A=165 N=44.15479 E=24.05819 am identificat fintina de piatra tip put, cu inscriptie de sec XIX, al carei ghizd este reprezentat de un tub de piatra cioplita, cu inaltimea 700 mm, diametrul exterior 1400 mm, diametru interior 950 mm, inca in exploatare, nemrcata si neprotejata, desi nu am intilnit niciodata o astfel de piesa de piatra monobloc

D.In locatia LEU, PGN A=165 N=44.18764 E=24.00392 am identificat cruce de piatra, probabil sec XVIII, nemarcata si neprotejata, practice abandonata

E.In locatia LEU, PGN A=157 N=44.19798 E=24.06224 am identificat fintina de piatra, probabil sec XVIII, facuta din blocuri de piatra fasonate si fixate cu scoabe din fier, partial deteriorate

CONCLUZII1.In foarte multe locatii cercetate am contactat personae in virsta, cadre didactice si preoti, care cunosc foarte bine locatia siturilor cautate, precum si a altora noi

Aceste persoane detin informatii valoroase, dar si documente si chiar artefacte, de interes muzeal

Propunem, ulterior actiunii de cartare, ca membrii desemnati ai proiectatei comisii despre care am facut vorbire in rapoartele anterioare, sa viziteze si sa evalueze aceste personae, in vederea obtinerii de informatii deosebite, actiune urgent necesara, avind in vedere virsta inaintata a acestora

2.Deoarece am identificat lacasuri si monumente de cult appreciate de catre noi drept monumente de patrimoniu, dar aflate in pericol imminent de distrugere, propunem masuri de inspectare si evaluare a acestora, precum si actiuni urgente d erenovare/conservare

3.Deoarece, pe parcursul intregii activitati, echipa noastra a intimpinat dificultati mari in identificarea siturilor, astfel:

=situri localizate complet aiurea in LMI si anexe

=situri cu locatii care nu au existat niciodata sau au fost schimbate, inclusive ca arondare administrative-teritoriala

=situri descries punctiform si extreme de greu de delimitat in teren

propunem ca, incepind cu anul 2009, orice tip de cercetare arheologica(de slavare, cercetare sistematica etc) sa fie insotit de un raport amanuntit de stabilire a locatiei+schita de teren cu puncte de reper si-neaparat-ridicarea topo a ariei cercetate

presedinte ONG,

dr.Gheorghe AdrianRAPORT CARTARE GPS DOLJ ETAPA 08In aceasta etapa au fost finalizate, in 7/50 locatii un numar de 19 situri-monumente istorice din LMI+anexe

In total, au fost finalizate, pina in prezent, un numar d elocatii cumulate de 45, din cele 50 centralizate, respective au fost evaluate si cartate un numar total de 105 situri monumente istorice din LMI(100)+anexe

S-au parcurs, in cele 8 zile de activitate, aproximativ 2350 km in interiorul judetului Dolj, dintre care peste 40% in extravilan, pe teren accidentat, practice pe toate formele de relief.

Au fost finalizate urmatoarele obiective, astfel:

1.LEU-Balta Lunga

(face parte, impreuna cu urmatoarele obiective din aria comunei LEU, din LMI+anexe: 56-57-58/B-07900-.01-.02)

PGN A=153 N=44.24493 E=24.00800

Situl este amplasat pe treasele unui deal, pe firul unei vai largi

Situl nu este marcat si neprotejat, se semnaleaza lucrari agricole in zona+pasunat

Au fost identificate artefacte si prelevate pentru evaluare ulterioara

2.LEU-Modruz

PGN A=131 N=44.16604 E=23.95744

Situl este nemarcat si neprotejat, intens exploatat agricol

Situl este amplasat intro vale adinca, pe panta unui deal, punct reper izvoare/cismele

S-au recoltat artefacte si au fost indeplinite cerintele caietului de sarcini

3.LEU-Intre Munti

PGN A=143 N=44.18470 E=23.96620

Nemarcat si neprotejat

Situl este amplasat pe dealul taiat de drum(doi “munti”)pe al carui platou, intens exploatat agricol, au fost identificate si prelevate artefacte

4.LEU-Leu Mic

a.asezare PGN A=136 N=44.18873 E=23.96520

Situl este plasat pe platoul unui deal, vicinal unei balti de mari dimensiuni, intens exploatat agricol

Situl este nemarcat si neprotejat

S-au identificat artefacte

b.necropola PGN A=139 N=44.19053 E=23.97206

Situl este amplasat pe valea dintre doua dealuri, pe malul unei balti de mari diemnsiuni, nu este marcat si nu este protejat

5.CIRCEA-la Guran

LMI 28/DJ-l-s-B-07883

PGN A=170 N=44.28486 E=23.87885

Situl nu este marcat si nu este protejat

Este amplasat pe dealul vicinal unei vai extravilane comunei(punct reper cismea/izvor), intens exploatat agricol

S-au identificat si recoltat artefacte

6.VIISOARA MOSNENI-Cetate(Teslui)

LMI 92/07919 93/07920 94/07920.01

PGN A=118 N=44.23665 E=24.15314

Situl nu este marcat si nu este protejat, este amplsat pe platoul arabil al uni deal impadurit

Au fost identificate si recolate artefacte

7.OBSTEA BOBEANU-Bobeni

LMI 10/07873 PGN A=132 N=44.25228 E=24.07311

Situl nu este marcat si nu este protejat

Se afla pe un platou de deal, punct reper fintini, intens exploatat agricol

Nu am semnalat artefacte

8.BOJOIU la Gradini

LMI= 11-12-13/B/07874-.01-.02

PGN A=143 N=44.30974 E=24.04251

Situl nu este marcat si nu este protejat

Este amplasat in cimp deschis, pe proprietati private, intens exploatate agricol

S-au identificat si recolat artefacte

9.LACRITA MICA-dealul Ciobanului

LMI 55/07899 PGN A=173 N=44.29021 E=23.96604

Situl este nemarcat si nu este protejat

Este amplasat pe un deal extravilan(loc de stina), exploatat agricol

10.PIELESTI-la Oprescu

LMI=69-70-71-72-73/B/07905-.01-.02-.03-.04

PGN A=134 N=44.33567 E=23.95718

Situl a fost gresit cartat la 50 m de biserica deoarece se afla la peste 500 metri de acets punct de reper si este format din proprietati private, exploatate agricol, pe pantele dulci ale unui deal, punct reper fintini

Situl nu este marcat si nu este protejat

S-au identificat si recoltat artefacteLa PGN A=124 N=44.25525 E=24.08620, in locatia BENESTI, a fost identificata o fintina din blocuri mari de piatra fasonate, legate cu bande din fier, d etipul celor mentionate in materiale anterioare

Fintina este in functiune si este practic “doi-in- unul”, fiind dublata cu tuburi din beton si ciment turnat, peste piatra originala(probabil o reparatie tirzie), nemarcata si neprotejata

CONCLUZIIEste evident ca NU se respecta de catre autoriltatile locale Legea 422, pe care-probabil-nici nu o cunosc(cu rare exceptii)

Este evident ca multe situri sunt practice distruse(declasare?) si altele in grav pericol de distrugere

Este evident ca valorile materiale de cultura si civilizatie NU se numara printer prioritatile epocii pe care o traim

Presedint ONG,

Dr.Gheorghe AdrianRAPORT CARTARE GPS ETAPA 09 DOLJ1.SOPOT-Birzuica

LMI 83-84-85/B/07914-.01-.02

PGN A=123 N=44.37330 E=23.53432

Practic, locul Birzuica este necunoscut in comuna Sopot, dar am identificat situl in punctual numit “la cetate”

Situl nu este marcat si nici protejat

Situl este amplasat pe undeal, in terase, abandonat agricol si acoperit cu vegetatie spontana

Nu s-au gasit artefacte, dar s-au identificat posibile urme de sant de aparare

Exista intentia proprietarului, cit si a altor sateni, de a intervene in sit, neautorizat, in cautare de comori

2.BUCOVAT-Cirligei-Pelendava

LMI 19/DJ-l-s-A-07878

PGN A=162 N=44.28249 E=23.74922

Situl este amplasat pe un platou de culme, linga fosta scoala din Cirligei, pe ternuri intens exploatate agricol

Mare parte din sit este prabusit intr-o ripa, spre riul Jiu

Situl este nemarcat si neprotejat

De pe suprafata sitului s-au recoltat artefacte specifice

3.LMI 20/07879-locatia BUCOVAT, punctual “la Jidovii” nu a fost identificat inca si necesita revenire

4.a.AMARASTI-Sapunari

Reprezinta revenire pentru corectie eroare la LMI 4/07869, punct reper stavilar, mentionat in rapoartele anterioare

A fost cercetata partea opusa a canalului magistral de irigatii, la PGN A=124 N=44.00411 E=24.21242, fara a identifica semen sau artefacte de sit arheologic

4.b.ZVORSCA-Maig-Bujoarna

Urmare a unoe indicatii din surse credibile, corectam amplasarea Sapunari (Amarasti), mentionata anterior, cu ZVORSCA-Maiag

PGN A=117 N=44.00059 E=24.14143

Atribuit LMI 4/07869, deoarece in aceasta locatie am identificat numeroase artefacte din epoca bronzului, dacice si romane timpurii, pe o mare suprafata de teren, definind o asezare daco-romana

Situl este nemarcat si neprotejat, intens exploatat agricol

5.In locatia ZANOAGA am rectificat amplasamentul din raportul anterior, in urma unor indicatii precise, de specialitate, la PGN A=157 N=44.16362 E=24.08071

LMI=96/B/07922

Situl este nemarcat si neprotejat, este vicinal soselei principale, intens exploatat agricol

De pe sit s-au recoltat citeva artefacte semnificative

Tot in locatia ZANOAGA am idnetificat la PGN A=157 N=44.14675 E=24.08708

Fintina de piatra, datata inceput de secol XX, avind characteristic segemntul superior, tub de piatra masiv, dintr-o singura bucata, in perfecta stare de conservare

In aceasta etapa, s-au parcurs cumulate 2550 KM si au fost finalizate 2 locatii cumulate pe 4 situri LMI, cu reveniri de corectare in 2 situri LMI

Total finalizat 47/50 locatii cumulate, respective 109/100 situri monumente istorice din LMI+anexe

CONCLUZII1.este evident ca multe situri sunt semnalate sumar, superficial si chiar eronat, ceea ce creaza dificultati enorme de identificare

2.Cuexceptia a doar citeva cazuri, autoritatile locale nu cunosc siturile-monumente istorice din arondare, nu sunt interesate de aplicarea Legii 422 si chiar manifesta tendinte de vandalizare in anumite imprejurari

3.Pe linga numeroase lacase de cult, cule si monumnte de cult, abandonate si periclitate, semnalam depistarea in zona Amarasti-Zanoaga a mai multor fintini de piatra mono-bloc, sec.XIX-XX, care trebuie expertizate, fiind propuse de noi, potrivit Legii 422, pentru clasare temporara drept monumnete istorice de interes local(B) timp de 12 luni, de la data semnalarii

4.Propunem insistent, obligarea-ca sarcina de serviciu-pentru orice specialist aflat in teren sa rapoarteze amanuntit, functie de repere si distante fixe, orice tip de descoperire face pe parcursul deplasarii

presedinte ONG,

dr.Gheorghe Adrian

RAPORT CARTARE GPS SITURI DOLJ ETAPA 10In aceasta etapa au fost cartate si evaluate urmatoarele obiective, astfel:

1.BUCOVAT-la Jidovii

LMI 20/07879

PGN A=164 N=44.29119 E=23.70203

Situl este foarte putin cunoscut de autoritati locale si sateni, evident fiind nemarcat si neprotejat

Situl este amplasat intr-o padure, pe un platou mic, inconjurat de vai adinci si prezinta urme de interventie arheologica

Sunt semnalari credibile sa aici se afla fosile(JIDOVI=OASE/FOSILE) care nu au putut fi idnetificate pe sol

2.CERNELE a. si b.

PGN A=78 N=44.32895 E=23.74061

Situl este nemarcat si neprotejat, fiind constituit din terenuri virane(loc depozitare deseuri menajere, industriale etc) si proprietati private, inclusive constructii

Nu s-au semnalat artefacte

3.ROVINE-Cernele

LMI 82/B/07914

PGN A=89 N=44.35337 E=23.72556

Situl este extreme de greu identificabil, vicinal drumului principal

Situl este nemarcat si neprotejat, fiind constituit din exploatari agricole

S-au identificat artefacte specifice, recoltate pentru studio ulterior

4.CRAIOVA-Piata Veche

LMI-anexa

PGN A=96 N=44.314476 E=23.79285

Situl este plasat central, in metropola, ocupat de parcare asfaltata, scuar+statuie si alte amenajari urbane

Situl nu este marcat si neprotejat

CONCLUZII1.Multe locatii au fost desemnate superficial, fara repere identificabile in teren, ceea ce a creat dificultati enorme de identificare a siturilor

2.In cele 10 zile de cartare si evaluare in teren, au fost parcursi 2700 km(peste 40% off-road), s-au realizat, in total 51/50 locatii cumulate de situri din LMI+anexe, respective 114/100 situri monumente istorice din LMI+anexe.

Au fost identificate si raporatate un numar de 15 posibile monumente istorice sau naturale, necesitind expertize ulterioare

S-au realizat puncte GPS de cartare/cadastru, punte de navigatie GPS(PGN), rapoarte de evaluare a siturilor, fotografii digitale de inalta rezolutie si au fost recoltate artefacte pentru studii ulterioare

Presedinte ONG,

Dr.Gheorghe Adrian,MAPS GPS POINTS NAVIGATOR SITES -2008-
NR LOCATION ALT(m) OTHERS
1 FILIASI/RACARII DE SUS/CERAT        
.A Via parcela SOARE 133 44.53701 23.54607  
.B Casa SOARE 138 44.53813 23.5467  
.C Parcela ENACHE 137 44.53877 23.54579  
.D Casa ENACHE 139 44.53905 23.54601  
.E Punct ENACHE 138 44.53971 23.54661  
.F Tarlaua BABA 136 44.53877 23.54822  
.G Casa BABA 139 44.53883 23.54793  
.H Vatra 01 138 44.53833 23.54754  
.I Vatra 02 134 44.5379 23.54767  
2 CRUCEA GHEORGHE OPRAN 86 44.41361 23.70933 ALMAJ
3 JIU/MUZEUL DINEL STAICU 81 44.25926 23.78308 Muzeu RSR
4 RADOVAN/FANTANA MIRESEI 178 44.20242 23.65536  
5 PERISOR/MUZEU HENRY COANDA 128 44.14341 23.48925  
6 PERISOR/SITE 01 111 44.13391 23.48397  
7 CIOROIASI/CIOROIU NOU        
.A Pod ERUGA 62 44.05799 23.43831  
.B Loc ERUGA 55 44.0579 23.43643  
.C Caseta 01 58 44.0576 23.43638  
.D Cap pom 62 44.05697 23.43629  
.E Val pamant 01 60 44.05719 23.43538  
.F Cap sat 59 44.0575 23.43404  
.G   60 44.05762 23.43412  
.H   60 44.05763 23.43508  
.I Val pamant 02 61 44.05773 23.43557  
.J Caseta 02 63 44.05781 23.43594  
8 CIOROIASI/CIOROIU NOU/SITE 02 69 44.05995 23.44179 Stone-age
9 FILIASI/HQ ALEXIS PROJECT 127 44.55556 23.51732  
10 FILIASI/TREI JUDETE MONUMENT 111 44.56786 23.45848 Three counties
11 GURA MOTRULUI/MANASTIRE 122
115
44.55183
44.55185
23.44404
23.44414
monastery
12 FILIASI/BILTA/IZVORUL VOLINTIRU 134 44.54696 23.44872  
13 FILIASI/BILTA/PUNTE 108 44.53873 23.47783 Wooden foot-bridge
14 FILIASI/BILTA/LAPIDARIUM 109 44.53524 23.46949  
15 FILIASI/BILTA/VALEA MARTALOGULUI        
.A Stiubei “LA SCOICI” 135 44.53301 23.45437  
.B Fossiliferous main site 127 44.53334 23.4545  
.C Izvor 01 134 44.53468 23.45367  
.D Izvor 02 137 44.53467 23.45378  
.E Izvor 03 126 44.53466 23.4539  
.F Izvor 04 133 44.53468 23.45402  
.G Izvor 05 127 44.53469 23.45405  
.H Izvor 06 129 44.53468 23.45417  
.I Izvor 07 133 44.53468 23.45433  
.J Izvor 08 131 44.53468 23.45442  
.K Cheia vaii Martalogu 262 44.5253 23.43863  
.L Izvor 09 207 44.5254 23.44469 Vale
.M Izvor 10 185 44.52707 23.44792 Vale
.N Izvor 11 160 44.52804 23.45124 Pines forrest
.O Fossiliferous valley site 142 44.53029 23.4532  
.P Stiubei 136 44.533 23.4544  
.R Fosila 129 44.53323 23.4545 Mammouth bone
.Q Fossiliferous site 129 44.5333 23.45448  
.S Izvor ALADIN 130 44.5335 23.45476  
.T Confluenta valea Martalogului cu Izvoarelor 119 44.5348 23.45571  
.U Izvor de pe culme sat 132 44.53567 23.45697  
.V Fosila Mosului 118 44.53513 23.46233 Mammouth bone
.W Fantana lui FILISANU 111 44.53452 23.46889  
.Z Izvor OAIE 108 44.53857 23.46745  
.X Culme izvorul VOLINTIRU 238 44.54142 23.4464  
16 BUTOIESTI/BISERICA 134 44.58868 23.34164  
17 DUNARE-Km 937 DROBETA        
.A Punct reper 01 44 44.63404 22.58706  
.B Punct reper 02 44 44.63604 22.58407  
.C Punct reper intermediar (M) 41 44.63493 22.58557  
18 STREHAIA/MANASTIRE 117 44.62165 23.19239  
19 BRADESTI        
.A Ramnificatie cu drumul european 149 44.48791 23.26807  
.B Culme deal spre BRADESTII BATRANI 252 44.50087 23.6371  
.C Intersectie BRADESTII BATRANI-METEU 157 44.49996 23.64883  
.D Stiubei 02 178 44.32524 23.62933  
.E Stiubei 03 175 44.53088 23.62587  
.F Stiubei 04+fossiliferous site 01 METEU 181 44.53178 23.62581  
.G Fantana cu cumpana 177 44.53548 23.62624  
.H Put cu scripete 179 44.53764 23.62679  
.I Fossiliferous site 02 METEU 201 44.53995 23.62718  
.J Cimitir METEU 179 44.54416 23.62874  
20 BRALOSTITA/SCHIT/FANTANA 103 44.50786 23.45077  
21 BUTOIESTI/GURA MOTRULUI/FANTANA 112 44.55458 23.44011  
22 SALATRUC/BISERICA 262 44.57281 23.092  
23 BRALOSTITA/PURCARESTI 215 44.49766 23.49956  
24 BRALOSTITA/RACOVITA        
.A Fantani 193 44.52105 23.43404  
.B Biserica 168 44.5151 23.44084  
25 FILIASI/BILTA/FANTANA CU LEACURI 151 44.53761 23.44074  
26 FILIASI/BILTA/FLUIERAN        
.A Cheia vaii FLUIERAN 217 44.52622 23.46848  
.B Fantana /FLUIERAN 188 44.52271 23.46896  
27 CALIMANESTI/ARUTELA 299 45.27805 24.31111 Castrum
.A 1 289 45.27671 24.31244  
  2 286 45.2767 24.31251  
  3 290 45.27657 24.31268  
  4 303 45.27641 24.31274  
  5 311 45.27636 24.31284  
  6 311 45.27639 24.31295  
  7 323 45.27632 24.31296  
  8 305 45.27625 24.31266  
  9 288 45.27629 24.31286  
  10 293 45.27625 24.31282  
  11 291 45.2762 24.31266  
  12 292 45.27617 24.31265  
  13 281 45.27609 24.31239  
  14 293 45.27601 24.31192  
  15 289 45.27664 24.31221  
  16 288 45.27667 24.31225  
  17 289 45.2765 24.31255  
  18 284 45.27649 24.31262  
  19 287 45.27648 24.31261  
  20 287 45.27645 24.31261  
.B 21/A-B=5 metri/etalonare 293
292
45.27644
45.27643
24.31253
24.31245
A
B
  22/C-D=2.5 metri/etalonare 294
293
45.27643
45.27639
24.31241
24.31247
C
D
28 CALIMANESTI/COZIA 282 45.27106 24.31487 Monastery
29 HINOVA/CASTRUM 42 44.54437 22.77046  
30 TIGANASI/CRUCI MEDIEVALE 86 44.42959 22.50342  
31 OSTROVU MARE        
.A Satul de bronz 41 44.3016 22.59287  
.B Castrul din padure 44 44.30401 22.58278  
.C Portile de Fier 02 54 44.30841 22.57008  
32 GOGOSU/IZVOR/SIT        
.A Asezarea arhaica/romana 39 44.30134 22.59942  
.B Basilica paleocrestina 43 44.30235 22.59781  
33 CRIVINA        
.A Cimitirul medieval/bronz 01 44 44.49641 22.56547 Crivina 01
.B Cimitirul medieval/bronz 02 42 44.49542 22.56519 Crivina 01
.C Asezare 01 44 44.49053 22.56155 Crivina 02
.D Asezare 02 40 44.49134 22.56221 Crivina 02
34 BALOTA/MONUMENT 297 44.61334 22.80006  
35 PONOARELE/MEHEDINTI        
.A Varful barajului/deal 425 44.97503 22.75868  
.B Campul de lapiezuri 403 44.97383 22.75859  
.C Emergenta in pestera 372 44.97361 22.75767 Cave
.D Sifon ZATONUL MARE 329 44.97373 22.75646  
.E Satanca ZATONUL MARE 339 44.97248 22.75535  
.F Confluenta C 01 350 44.97073 22.75565  
.G Confluenta C 02 padure 342 44.96896 22.75303  
.H Confluenta C 03 cheia vaii 347 44.96698 22.75171  
.I Confluenta C 04 351 44.96775 22.75088  
.J Confluenta C 05 332 44.96809 22.75102  
.K Confluenta C 06 344 44.9695 22.75142  
.L Confluenta C 07 342 44.97063 22.75317  
.M Confluenta C 08 343 44.97312 22.75393  
.N Confluenta C 09 341 44.97366 22.75552  
.O Confluenta C 10 327 44.97386 22.75585  
.P PODUL LUI DUMNEZEU 01 366 44.97547 22.76117  
.R PODUL LUI DUMNEZEU 02 362 44.97509 22.76131  
.Q Iesire din pestera 307 44.97506 22.76061 Cave
.S   344 44.9753 22.76123  
.T ZATONUL MIC 01 307 44.97514 22.76144  
.U ZATONUL MIC 02 350 44.9754 22.76307  
36 PESTERA MUIERILOR        
.A Fantana 143 44.63965 23.53003  
.B BAIA DE FIER/PESTERA MUIERILOR 01 624 45.19291 23.75455 Cave
.C PESTERA MUIERILOR 02 514 45.18647 23.75578  
37 POLOVRAGI/OLTET        
.A Intrare pestera POLOVRAGI 560 44.2003 23.78378 Cave
.B Cheile OLTET 557 45.20028 23.78333  
.C Drumul spre ARCINA 639 45.19701 23.78723  
.D Manastire POLOVRAGI 602 45.19122 23.78857 Monastery
38 CAPU DEALULUI/FANTANA 117 44.62593 23.47748  
39 ALMAJ/CRUCEA OPRAN 157 44.44668 23.70557  
40 BALTENI/GORJ        
.A VLADULENI/monument DINCA SCHILERU 147 44.8779 23.2572  
.B Monumentul eroilor WW II 156 44.07924 23.25437  
.C Scoala 153 44.86354 23.2788  
.D Casa DINCA SCHILERU 128 44.86214 23.28126  
41 SLATIOARA/MILOSTEA/CRUCE 559 45.1292* 23.8677* GPS II*
42 CALAFAT/FANTANA “BABA LUPA” 29 43.99863 22.93541  
43 CATUNELE/CLAY CASTRUM       Castrum
.A   217 44.8618 22.91508  
.B   215 44.86061 22.91418  
.C   215 44.86027 22.91807  
.D   218 44.8615 22.91816  
44 IZVERNA CAVE       Cave
.A IZVERNA/biserica 456 44.98017 22.61942  
.B Pestera IZVERNA 452 44.98043 22.61895  
45 FILIASI/BILTA/BALTA MANASTIRTII 103 44.5492 23.45294 Site
46 DESA       Site
.A Cruce soldat granicer 44 43.82897 22.93874  
.B Pichet graniceri 55 43.82861 22.9406  
.C “ruptura”-la stilp 47 43.82655 22.94679  
.D “rupture”-la cruce 42 43.82551 22.9512  
.E Artefacte/”la sabie” 41 43.82585 22.94923  
.F CASTRAVITA 01 43 43.82114 22.9646  
  2 40 43.82076 22.9645  
  3 42 43.82092 22.96392  
  4 44 43.82128 22.96418  
.G DESA/centru-monument 32 43.87183 23.02739  
47 BILTA/SCHIT BORDER        
.A Stiubei cu jgheab din lemn 152 44-31-1.8 23-28-40.7 Alt tip de GPS(G-M-S)
.B Cheia vaii 179 44-30-59.9 23-27-45.1  
.C Stiubei beton-la sarpe 176 44-31-3.4 23-28-6.6  
.D Stiubei beton gura vaii 107 44-31-4.8 23-29-10.6  
48 BRADESTI/VALEA REA        
.A 01-sosea 01 137 44.50092 23.59975 Map’s points
.B 02-vale sosea 02 144 44.50044 23.60679  
.C 03-vale sosea 01 142 44.50056 23.60442  
.D 04-sosea 02 147 44.5002 23.61071  
.E 05-vale sus 01 162 44.51053 23.61598  
.F 06-fir vale sus 152 44.51012 23.61637  
.G 07-vale sus 02 169 44.50961 23.61689  
.H 08-13 situl arheologic 188
186
206
206
205
209
44.50894
44.5086
44.50945
44.50962
44.5998
44.50966
23.61795
23.61856
23.61988
23.61946
23.61958
23.6202
Sit
.I 14-fossiliferous site 196 44.5101 23.62148  
.J 15-cale ferata 02 123 44.49768 23.60338  
.K 16-cale ferata 01 115 44.49817 23.60196  
.L 17-vale jos 01 116 44.49849 23.60207  
.M 18-fir vale jos -tunel 102 44.49911 23.60065  
.N 19-vale jos 02 104 44.49974 23.60082  
49 GOLENTI       Sit
.A BASARABI/Hunia catarului 39 44.01262 23.0185  
.B La vartej 38 44.02259 23.02838  
.C Balta GOLENTI 35 44.01987 23.09913  
50 PLENITA/CASTRELE TRAIANE 154 44.00017 23.14111 Sit
51 VERBITA/HELESTEU 204 44.28128 23.15091 Sit
52 VERBICIOARA/CETATE 205 44.28488 23.19479 Sit
53 PLOPSOR/SALCUTA       Sit
.A Piscul Cornisor 131 44.25657 23.44856  
.B Brazda lui Novac 188 44.25799 23.40964  
54 TERPEZITA/LA MESE/BRAZDA LUI NOVAC 174 44.29447 23.49774 Sit
55 LAZU/BRAZDA LUI NOVAC 174 44.29321 23.5477 Sit
56 CLEANOV/BRAZDA LUI NOVAC 212 44.34172 23.20779 Sit
57 VOITA/BRABOVA 163 44.36467 23.38826 Sit
58 BRABOVA/CULA 142 44.37028 23.42142 Monument
59 BOTOSESTI PAIA       Sit
.A Cetatea Micului 195 44.40013 23.31358  
.B Piscul Cazacilor 280 44.41859 23.2072  
60 MELINESTI/GODENI       Sit
.A PLEASA 159 44.55063 23.73947  
.B Piscul cu Jidovi 268 44.55701 23.7558  
.C IZVOR 146 44.42577 23.75897 Sit
61 CRAIOVA       Sit
.A Valea sarpelui 104 44.34683 23.78692  
.B Brazda lui Novac 152 44.3401 23.83715  
.C Hanul Doctorului 196 44.31631 23.86395  
.D Piata veche 96 44.31446 23.79285  
62 CIRCEA/CARCEA       Sit
.A Hanuri 136 44.26793 23.88468  
.B Halta-viaduct 153 44.26939 23.88624  
.C Valea GURAN 170 44.28486 23.87885  
63 CACIULATESTI       Sit
.A Dealul Lupului-Schitu Roaba 74 43.95199 23.94649  
.B Biserica 01 90 43.94746 23.9448  
.C Biserica 02 49 43.94191 23.92646  
.D Biserica 03 54 43.93935 23.94084  
64 LOCUSTENI       Sit
.A Paraul PREDESTI 105 43.95596 23.98699  
.B BRABETI/la Gropan 99 43.92039 24.00579  
65 AMARASTII DE JOS       Sit
.A Biserica 119 43.95439 24.15933  
.B Prapor Delnita 123 43.93799 24.16319  
66 AMARASTII DE SUS/SAPUNARI/ZVORSCA 127
124
44.0047
44.00411
24.2113
24.21242
Sit
*
67 CASTRANOVA/PUTURI 155 44.1485 24.04044 Sit
68 ZANOAGA/FANTANA 01 165 44.15479 24.05819  
.A ZANOAGA 157 44.16362 24.08071  
.B Fantana 02 157 44.14675 24.08708  
69 LEU       Sit
.A Crucea piatra 165 44.18764 24.00392  
.B ALBOTA 148 44.2155 24.08644  
.C Fantana 167 44.19798 24.06224  
.D Balta lunga 153 44.24493 24.008  
.E MODRUZ 131 44.16604 23.95744  
.F Intre munti 143 44.1847 23.9662  
.G LEU mic-01-asezare
-02-necropola
136
139
44.18873
44.19053
23.9652
23.97206
 
70 VIISOARA MOSNENI/TESLUI/CETATE 118 44.23665 24.15314 Sit
71 BOBENI/OBSTEA BOBENI 132 44.25228 24.07311 Sit
72 BENESTI/FANTANA 124 44.25525 24.0862 Sit
73 BOJOIU/LA GRADINI 143 44.30974 24.04251 Sit
74 LACRITA MICA/DEALUL CIOBANULUI 173 44.29021 23.96604 Sit
75 PIELESTI/OPRESCU 134 44.33567 23.95718 Sit
76 SOPOT/BARZUICA 123 44.3733 23.53432 Sit
77 BUCOVAT       Sit
.A Cirligei 162 44.28249 23.74922  
.B Jidovii 164 44.29119 23.70203  
78 ZVORSCA/MAIAG 117 44.00059 24.14143 Sit
79 CERNELE/HELESTEU 78 44.32895 23.74061 Sit
80 ROVINE 89 44.35337 23.72556 Sit
81 GALICEA MARE 78 44.09441 23.33155 Sit
82 GHIDICI       Sit
.A   44 43.83718 23.18961  
.B   39 43.87801 23.20365  
83 BISTRET       Sit
.A Castru de pamant 27 43.81907 23.54808  
.B Ferma 02 39 43.87109 23.55499  
.C   31 43.8743 23.54229  
84 BARCA 53 43.98109 23.62987 Sit
85 BAZDANA/CETATE 147 44.14175 23.83494 Sit
86 CUCUIOAVA 144 44.15215 23.82868 Sit
87 GIURGITA 62 44.04564 23.60931 Sit
88 DRANIC/RECEA 92 44.03581 23.85207 *** Sit
89 FOISOR 146 44.11152 23.84905 Sit
90 PADEA/ZAVORENI 107 44.0361 23.83414 Sit
91 VALEA STANCIULUI/LACEA 84 44.0048 23.87479 Sit
92 NEDEIA/GRINDU CU OALE 84 44.0048 23.87479 Sit
93 LIVEZI/LISTEAVA 58 43.85139 23.93282 Sit
.A   58 43.85139 23.93282  
94 ALMAJ 156 44.44702 23.70525 Sit
95 BRADESTI/VALEA REA 209 44.50947 23.61992 Sit
96 BRADESTI/RACARII DE JOS 108 44.51597 23.57206 Sit
97 COTOFENII DIN DOS       Sit
.A Botu Mare+Botu Mic 140 44.42647 23.58586  
.B Cetate 185 44.41687 23.62111  
098 CIOROIU NOU-TUMULI     
T 01  66 44.05594 23.43284 Eruga/Baboia
T 02   66 44.05299 23.43404 W de Eruga/Baboia
T 03   68 44.05452 23.42560 W de T 02
T 04         E-S-W de T 03
T 05   81 44.07652 23.41420  
T E Cioroiu Nou sprea Silistea Crucii 77 44-03-19.5 23-27-39.5 Borna 1951
.G PIATRA MEMORIALA sit 63 44-03-27.4 23-26-10.7 Reper point “O”
.H Bronz/roman 73 44-03-30.9 23-26-44.6  
.I Bronz/roman 70 44-03-36.1 23-26-30.1 La gropi
.J Zid caramida 73
73
44-03-36.4
44-03-36.3
23-26-30.6
23-26-31.0
Roman
La capete
.K Villa rustica/zid 73
69
44-03-38.9
44-03-38.4
23-26-39.1
23-26-40.3
Roman
La capete
099 PISCUL CAZACILOR       Up-date
.A Aria conventionala 263
273
273
267
44.41968
44.41762
44.41714
44.41895
23.19012
23.18951
23.19294
23.19399
 
.B Aria bot de deal 261 44.41553 23.20427 romana
    250 44.41485 23.20955 romana
.C Marele sit 277 44.41717 23.21854 La plopi
100 URDINITA/Izvorul lui Pasarica 146 44.38326 23.45401 bronz
101 SILISTEA CRUCII        
.A Cruci de piatra(2) 56 44-02-48.5 23-27-16.7  
.B Arie caramizi 68 44-03-03.1 23-27-28.3 ?
102 RADOVAN       NEW !!!
.A Drum roman(?) 91 44-10-04.5 23-36-15 Radovan/Fintinele
.B Sit bronz fortificat(I) 148 44-10-23.9 23-36-49.2 bronz
    160 44-10-26.9 23-36-50.6  
    159 44-10-23.5 23-36-33.4  
.C Tumul(?) 153 44-10-17.0 23-36-57.1  
.D Repere 149 44-09-38.9 23-37-18.1 Podis/relee
    154 44-10-20.3 23-36-55.7 Podis/sit fortificat
    154 44-10-42.4 23-36-34.4 Podis/padure
.E Arii importante 152 44-10-35.8 23-36-36.4 Cuptor bronz 01
    158 44-10-40.5 23-36-37.8 Cuptor bronz 02
    154 44-10-39.4 23-36-41.9 Caramizi/cuptor ?
    146 44-10-37.6 23-36-35.8 Caramizi/cuptor?
103 BADOSI 75 44-08-19.5 23-53-38.8 Cimitir/bronz+roman
104 LISTEAVA/Ogrin 68 43-50-02.7 23-58-15.8 Vie/fabrica bronz
105 LAZU 186 44-17-37.7 23-32-49.2 Up-date roman turn(?)
106 ?/Dealul Tapalusului        
.A Izvor 134 44-11-35.5 23-21-36.9 Reper/monument
.B Situl roman/arie/deal 157 44-11-39.3 23-21-38.2  
    155 44-11-41.1 23-21-39.0  
    156 44-11-41.5 23-24-42.7  
    152 44-11-37.4 23-21-43.1  
    152 44-11-38.7 23-21-40.7  
.C Situl bronz/vale 129 44-11-43.8 23-21-12.8 Reper
107 Birca/la cariera 49 43-58-57.4 23-37-45.6 Roman
108 MALAIU RAU       Roman
    110 44-08-04.8 23-29-01.8  
    120 44-08-00.4 23-29-01.8  
    117 44-07-57.7 23-29-10.6  
    108 44-08-01.7 23-29-13.3  
109 TABLA/BUTOIESTI 167 44-35-11.2 23-23-12.2 Releu/roman
110 CATUNELE/castru roman 215 44-51-37.4 22-54-55.1 reper


Last updated at 17.12.2009

The TeamAs well as Dr Gheorghe, the team for this task was formed by:

Arh. Dr. Florin Ridiche, specialist from Oltenia Museum

Mr. Mirecea Serban, specialist in GPS maps

The team is under the management of general manager of Oltenia Museum, Prof.Dr.Mihai Fifor
Oltenia GPS Site

Google Earth image of Oltenia, showing various sites.

Photo: Google Earth

7

Cioroiu Nou

Cioroiu Nou GPS Site

Map of the Cioroiu Nou Area.

Photo: Adrian Gheorghe 6th September 2008

35

Ponoarele

Ponoarele GPS Site

Map of the Ponoarele Area.

Photo: Adrian Gheorghe 6th September 2008

45

Filiasi / Bilta / Balta Manastirtii

Balta Manastirtii Balta Manastirtii


Balta Manastirtii

Adrian and Alina made new searches at the site Balta Manastirii, on the right bank of the Jiu River, between Bilta Village and the monastery of Gura Motrului. There are only a few artefacts found from the last flood of the Jiu River.

Photo: Adrian Gheorghe 13th November 2009

46

Desa

Desa GPS Site

Desa site on Google Earth.

Photo: Google Earth
Desa GPS Site

Desa site on Google Earth, with important information added to a close up.

Photo: Google Earth
An article on the Desa Site by Dr Adrian Gheorghe, Evaluare sit DESA (Dolj)


A New Theory on the Desa Site

Desa GPS Site

In this first image, a general view of the Desa site today, we can see a large and important area of the site on the left bank of the Danube, but there is also visible a huge triangle, 10 x 10 x 3 Km, where we have a lot of information about secondary sites, with a lot of artefacts.

Just in front of the site, in the middle of the Danube, there is a small island, used perhaps by the Romans to ease the passage over the Danube, from Ratiaria, a very important site on the right bank of the Danube, where there was the Head Quarters of the ancient Roman fleet.

Thus, there must be a connection between Ratiara, the HQ of the Roman fleet on the Daube, and an important staging point, on the small island, perhaps by using a bridge of ships, to a very interesting site on the left bank of the Danube, perhaps a storage building and a castrum for the protection of ships, and the bridge over the Danube, as well as an important Roman area to the north, as part of the triangle.

This "ghost" castrum presents some difficulties, because an old document shows the castrum on the left bank of the Danube, marked as destroyed by the Danube waters, but without an accurate location for it.Photo: Google Earth
Desa GPS Site

In this image, we can see a better view of the area, so that the ghost castrum must be placed, in accordance with the old documents, on the left bank of the Danube, in the area of the site we know from exploration in the area today.

Photo: Google Earth
Desa GPS Site

In this image, we can see Dr Gheorghe's theory. Because behind today's important site on the left bank of the Danube, there is a large valley, and also because during all the years in between, the Danube has been moving one way and another, as detailed in the page on Ostrovu Mare, there is a way to find the ghost castrum if we believe that there was a large branch of the Danube behind the known important site from Desa. The ghost castrum must be behind the site known today, on a hill, after transiting the huge valley to the north, perhaps an ancient branch of the Danube.

Only an accurate ancient map of Oltenia can show us the former branches of the Danube in history, and a good search in the northern part of the known site may find it.

Thus, the theory becomes that, starting from Ratiara, the ancient Roman HQ of Roman ships on the Danube, today in Bulgaria, on the right bank of the Danube, there must exist in ancient times a bridge of ships to ancient Dacia, present day Romania. just over the small island near the left bank of the Danube, and a large storage area on the left bank of the Danube, and a castrum to the north of there, to protect the storage area.

Photo: Google Earth

Desa artefacts Desa artefacts Desa artefacts


Desa artefacts Desa artefacts

These are artefacts found by the Alexis team at the Desa Site, over the last two years, and given to the specialists at Oltenia Museum, including Arch. Dr. Florin Ridiche.

Photo: Adrian Gheorghe 30th November 2009
Desa GPS Site

Adrian searching for artifacts in the area, in a very hot summer!

Photo: Adrian Gheorghe 21st August 2008
Desa GPS Site Desa GPS Site

Roman artefacts and ancient animal bones in the waters of the Danube.

Photo: Adrian Gheorghe 21st August 2008
Desa GPS Site

The last digs in the area of the Desa site, this year, at the Ruptura area.

Photo: Adrian Gheorghe 21st August 2008
Following on from their first exploration, the Alexis Project team made a search in the Desa area, far away from the digs area (Castravitza), about 500 metres to 800 metres east from the old house of soldiers of the borders (Graniceri), on the left bank of the Danube river, and on the hills above

Desa GPS Site

A lot of artefacts were found, including terra sigillata, Roman and Middle Ages pottery, Roman glass for windows, a piece of a middle ages sword, pottery from the Bronze age/Garla Mare and many others. All artefacts are now going to the Oltenia Museum for study. The Alexis team believes strongly that in the area 500 to 800 metres east of the house of soldiers of the borders there was a Roman fortification, so the Alexis team will ask Archeologist Florin Ridiche to make a dig there, from north to south, to search for the Roman castrum.

Photo: Adrian Gheorghe 17th August 2008
Desa GPS Site

Alina looking at a stone cross, just near the old house of the border guards.This stone is for a guard killed many years ago by bandits here.

Photo: Adrian Gheorghe 17th August 2008
Desa GPS Site

Alina in front of the house of the border guards.

Photo: Adrian Gheorghe 17th August 2008
Desa GPS Site

The house of the border guards must be very old, older than 1909 to judge from the cross of the soldier above, and has on the walls part of old painting decorations, as shown here.

Photo: Adrian Gheorghe 17th August 2008
Desa GPS Site

Inside the old house of the border guards we can find on the walls old pictures, covered today, from the old times.

Photo: Adrian Gheorghe 17th August 2008
Desa GPS Site

Another lost stone cross on the left bank of the Danube, not very far from the Desa site.

Photo: Adrian Gheorghe 17th August 2008
Desa GPS Site

Sample of ancient artefacts, Garla Mare culture pottery.

Photo: Adrian Gheorghe 17th August 2008
Desa GPS Site

Alina searching for artefacts in the hills near the banks of the Danube, two kilometres west from the digs at Desa, in an area where we believe that there is a Roman fortress.

Photo: Adrian Gheorghe 17th August 2008
Desa GPS Site

Adrian searched on the bank of the Danube, also in the same area, for artefacts.

Photo: Adrian Gheorghe 17th August 2008
Desa GPS Site Desa GPS Site

We found there three stone pieces called Stalp de Hotar, or Border Markers (with the letters S.H. carved on them) put there on the border from the time of King Carol I of Romania, in the second half of the 19th century, as stone markers for the border.

Photo: Adrian Gheorghe 17th August 2008
Desa GPS Site

Alina searching for artefacts on the left bank of the Danube river

Photo: Adrian Gheorghe 17th August 2008
Desa GPS Site

Desa GPS map.

Photo: Adrian Gheorghe 17th August 2008
Desa GPS Site

Digs of the specialists from Oltenia Museum and Craiova University at Desa, in the area called Castraviţa, a large area with a lot of interesting material from Roman times.

Photo: Adrian Gheorghe 16th August 2008
Desa GPS Site

An old building used by border soldiers during the 20th Century, which the Alexis Project team believes is a historical monument, pre 1903, with old paintings on the walls which look like ancient Roman fortifications.

Photo: Adrian Gheorghe 16th August 2008
Desa GPS Site

An old dig area, called Ruptura, which the Alexis Project team regards as the Roman castrum. There is a lot of evidence for this. The site is about 500 metres east from the soldiers building, at Desa, on the left bank of the Danube River.

Photo: Adrian Gheorghe 16th August 2008
Desa GPS Site

Pottery from the Girla Mare, bronze age, and Roman times in the area Ruptura, as well as pieces of glass from windows, and the tombs here, show that this may be the Roman castrum of Desa, still undiscovered. Other items found include stones for the walls which come from Vratza/Bulgaria, bricks and pieces of roof, pottery and bones.

Photo: Adrian Gheorghe 16th August 2008
Desa GPS Site

Fifty metres to the west from the soldiers building is the solitary tomb of a soldier killed by bandits in the year 1909, Tuca Constantin, another historical monument with a hidden story.

Photo: Adrian Gheorghe 16th August 2008
See the table above for relevant GPS coordinates.Desa GPS Site Desa GPS Site

Campus with tents for the specialsits and students at DESA during the digs on this important site, and the students and specialists from Oltenia Museum working on the Desa site.

Photo: Adrian Gheorghe 7th August 2008

48

Bradesti / Valea Rea

Valea Rea GPS Site Valea Rea GPS Site Valea Rea GPS Site
48 BRADESTI/VALEA REA .A 01-sosea 01 137m Alt 44.50092N 23.59975E Map's points

Photo: Adrian Gheorghe 3rd November 2008


55

Lazu / Brazda Lui Novac

Lazu

Photo: Adrian Gheorghe 6th December 2009
Lazu Lazu


Lazu

Just near Lazu is another Roman site, but there are only a few artefacts in the area today.

Also, the bricks seem to be from the Middle Ages, not from the Romans.

Dorel Bondoc searched an area where there appears to have been a Roman tower, but there was not enough evidence at this time.

Photo: Adrian Gheorghe 6th December 2009

57

Brabova Voita

Brabova Voita GPS Site Brabova Voita GPS Site Brabova Voita GPS Site
VOITA/BRABOVA 163m Alt 44.36467N 23.38826E Sit

Photo: Adrian Gheorghe 5th November 2008


59 A

Botosesti Paia - Cetatea Micului

Botosesti Paia - 	Cetatea Micului GPS Site Botosesti Paia - 	Cetatea Micului GPS Site Botosesti Paia - 	Cetatea Micului GPS Site
Cetatea Micului 195m Alt 44.40013N 23.31358E

Photo: Adrian Gheorghe 5th November 2008


59 B

Botosesti Paia - Piscul Cazacilor

Botosesti Paia - 	Piscul Cazacilor GPS Site Botosesti Paia - 	Piscul Cazacilor GPS Site Botosesti Paia - 	Piscul Cazacilor GPS Site
Piscul Cazacilor 280m Alt 44.41859N 23.2072E

Photo: Adrian Gheorghe 5th November 2008


62 A

CIRCEA/CARCEA-hanuri

Birca GPS Site Birca GPS Site


Birca GPS Site Birca GPS Site
.A Hanuri 136m Alt 44.26793N 23.88468E

Photo: Adrian Gheorghe 7th November 2008


62 B

CIRCEA/CARCEA-halta viaduct

Birca GPS Site Birca GPS Site Birca GPS Site
Photo: Adrian Gheorghe 7th November 2008

.B Halta-viaduct 153m Alt 44.26939N 23.88624E

62 C

CIRCEA/CARCEA-Valea Guran

Valea Guran GPS Site Valea Guran GPS Site Valea Guran GPS Site


Valea Guran GPS Site Valea Guran GPS Site
Photo: Adrian Gheorghe 9th November 2008

C Valea GURAN 170m Alt 44.28486N 23.87885E


63 A

Dealul Lupului from Caciulatesti 01

Caciulatesti Dealul Lupului GPS Site Caciulatesti Dealul Lupului GPS Site Caciulatesti Dealul Lupului GPS Site

Dealul Lupului

74m Altitude

43.95199N, 23.94649E

Photo: Adrian Gheorghe 8th November 2008

63 B

Ghost church from Caciulatesti 01Caciulatesti GPS Site Caciulatesti GPS Site
Caciulatesti GPS Site Caciulatesti GPS Site
.B Biserica 01 90m Alt 43.94746N 23.9448E

Photo: Adrian Gheorghe 8th November 2008


63 C

Ghost church from Caciulatesti 02


Caciulatesti GPS Site Caciulatesti GPS Site Caciulatesti GPS Site
Caciulatesti GPS Site
.C Biserica 02 49m Alt 43.94191N 23.92646E

Photo: Adrian Gheorghe 8th November 2008


63 D

Ghost church from Caciulatesti 03


Caciulatesti GPS Site Caciulatesti GPS Site Caciulatesti GPS Site Caciulatesti GPS Site
.D Biserica 03 54m Alt 43.93935N 23.94084E

Photo: Adrian Gheorghe 8th November 2008


65 A

Ghost Church from Amarastii de Jos 01


Amarastii de Jos GPS Site Amarastii de Jos GPS Site Amarastii de Jos GPS Site
Amarastii de Jos GPS Site Amarastii de Jos GPS Site
.A Amarastii de Jos Biserica 119m Alt 43.95439N 24.15933E

Photo: Adrian Gheorghe 8th November 2008


65 B

Amarastii de Jos Prapor Delnita


Amarastii de Jos GPS Site Amarastii de Jos GPS Site Amarastii de Jos GPS Site Amarastii de Jos GPS Site
Prapor Delnita 123m Alt 43.93799N 24.16319E

Photo: Adrian Gheorghe 8th November 2008


66

Amarastii de Sus - Sapunari

Amarastii de Sus - Sapunari GPS Site Amarastii de Sus - Sapunari GPS Site Amarastii de Sus - SapunariGPS Site
AMARASTII DE SUS/SAPUNARI 127m Alt 44.0047N 24.2113E Sit

Photo: Adrian Gheorghe 8th November 2008


66

Amarastii de Sus - Zvorsca

Amarastii de Sus - Zvorsca Amarastii de Sus - Zvorsca Amarastii de Sus - Zvorsca Amarastii de Sus - Zvorsca
AMARASTII DE SUS/ZVORSCA 124m Alt 44.00411N 24.21242E *

Photo: Adrian Gheorghe 11th November 2008


66

Amarastii de Sus - Sapunari

Amarastii de Sus - Sapunari Amarastii de Sus - Sapunari Amarastii de Sus - Sapunari
AMARASTII DE SUS/SAPUNARI 127m Alt 44.0047N 24.2113E Sit

Photo: Adrian Gheorghe 8th November 2008


67

Castranova Puturi Valea Fantanii

Valea fantanii Valea fantanii


Valea fantanii Valea fantanii
155m Altitude 44.1485N, 24.04044E

Photo: Adrian Gheorghe 8th November 2008

68

Zanoaga - Fantana

Zanoaga Fantana GPS Site Zanoaga Fantana GPS Site Zanoaga Fantana GPS Site


Zanoaga Fantana GPS Site Zanoaga Fantana GPS Site
ZANOAGA/FANTANA 01 165m Alt 44.15479N 24.05819E

Photo: Adrian Gheorghe 11th November 2008


68 A

Zanoaga

Zanoaga GPS Site Zanoaga GPS Site


Zanoaga GPS Site Zanoaga GPS Site
ZANOAGA 157m 44.16362N 24.08071E

Photo: Adrian Gheorghe 11th November 2008


69 C

Leu - Fantana

Leu Fantana GPS Site Leu Fantana GPS Site


Leu Fantana GPS Site Leu Fantana GPS Site
.C Fantana 167m Alt 44.19798N 24.06224E

Photo: Adrian Gheorghe 8th November 2008


69 D

Leu - Balta lunga

Leu Balta lunga GPS Site Leu Balta lunga GPS Site Leu Balta lunga GPS Site
Balta lunga 153m Alt 44.24493N 24.008E

Photo: Adrian Gheorghe 9th November 2008


69 E

Leu - Modruz

Leu Modruz GPS Site Leu Modruz GPS Site


Leu Modruz GPS Site Leu Modruz GPS Site
MODRUZ 131m Alt 44.16604N 23.95744E

Photo: Adrian Gheorghe 9th November 2008


69 F

Leu - Intre munti

Leu Intre munti GPS Site Leu Intre munti GPS Site


Leu Intre munti GPS Site Leu Intre munti GPS Site
Intre munti 143 44.1847 23.9662

Photo: Adrian Gheorghe 9th November 2008


69 G 01

Leu mic asezare

Leu mic asezare GPS Site Leu mic asezare GPS Site


Leu mic asezare GPS Site Leu mic asezare GPS Site
Leu mic-01-asezare 136m Alt 44.18873N 23.9652E

Photo: Adrian Gheorghe 9th November 2008


69 G 02

Leu mic necropola

Leu mic necropola GPS Site Leu mic necropola GPS Site Leu mic necropola GPS Site
LEU mic 02 necropola 139m Alt 44.19053N 23.97206E

Photo: Adrian Gheorghe 9th November 2008


70

Viisoara Mosneni Teslui Cetate

Viisoara Mosneni Teslui Cetate GPS Site Viisoara Mosneni Teslui Cetate GPS Site Viisoara Mosneni Teslui Cetate GPS Site
VIISOARA MOSNENI/TESLUI/CETATE 118m Alt 44.23665N 24.15314E Sit

Photo: Adrian Gheorghe 9th November 2008


71

Obstea Bobeni

Bobeni GPS Site Bobeni GPS Site Bobeni GPS Site Bobeni GPS Site
BOBENI/OBSTEA BOBENI 132m Alt 44.25228N 24.07311E

Photo: Adrian Gheorghe 9th November 2008


72

Benesti

Benesti GPS Site Benesti GPS Site Benesti GPS Site
72 BENESTI/FANTANA 124m Alt 44.25525N 24.0862E

Photo: Adrian Gheorghe 9th November 2008


73

BojoiuBojoiu village, point map "the gardens"

Bojoiu GPS Site Bojoiu GPS Site


Bojoiu GPS Site Bojoiu GPS Site


73 BOJOIU/LA GRADINI 143m Alt 44.30974N 24.04251E Sit

Photo: Adrian Gheorghe 9th November 2008
74

Lacrita MicaLacrita Mica GPS Site Lacrita Mica GPS Site Lacrita Mica GPS Site
LACRITA MICA/DEALUL CIOBANULUI 173m Alt 44.29021N 23.96604E Sit

Photo: Adrian Gheorghe 9th November 2008


75

Pielesti/OprescuPielesti/Oprescu GPS Site Pielesti/Oprescu GPS Site Pielesti/Oprescu GPS Site
PIELESTI/OPRESCU 134 44.33567 23.95718 Sit

Photo: Adrian Gheorghe 9th November 2008
77 A

Bucovat Cirligei Pelendava

Pelendava GPS Site Pelendava GPS Site


Pelendava GPS Site Pelendava GPS Site

Photo: Adrian Gheorghe 11th November 2008
Pelendava GPS Site Pelendava GPS Site


Pelendava GPS Site
Not far from Craiova, over the Jiu River, on the right bank of the Jiu, there is an area in which the specialists believe there is the ancient Roman town of Pelendava, although there is little information about it.

Together with Dorel Bondoc, the specialist from Oltenia Museum, Dr Gheorghe went to the site to search for artefacts or ancient buildings, pottery, roads, etc.

But there were only a few artefacts in the area, and, despite a large search they could not find any more information about this site.

Photo: Adrian Gheorghe 6th December 200977 B

Bucovat Jidovii

Bucovat Jidovii GPS Site Bucovat Jidovii GPS Site Bucovat Jidovii GPS Site
Bucovat Jidovii

164m altitude

44.29119N, 23.70203E.

Photo: Adrian Gheorghe 12th November 2009

83

Birca/Barca - Negoi

Birca GPS Site Birca GPS Site


Birca GPS Site Birca GPS SiteBirca/Barca - NEGOI

5/DJ-l-s-07870, daco-romana

PGNAlt=53m;N=43.98109;E=23.62987, asezare romana la cariera de piatra situl este complet devastat, nemarcat si neprotejat cu importante alunecari de teren si urme de exploatare ca materie prima pentru constructie. S-au identificat cartarea si fotografierea sitului.

Photo: Adrian Gheorghe 30th October 2008In NEGOI village (in the southern part of Dolj county), we found a stone cross, just near the main road, near a source of water and not very far from a local church It seems to be from the XIX century and is not on our list of monuments, so it must be protected. The stone cross is a very nice one, even is not well protected GPS navigator point for this monument is

altitude 42 m 43.91418ºN 23.35885ºE

We were not able to read what is written on this cross.

Negoi GPS Site Negoi GPS Site Negoi GPS SiteDupa cum am precizat introductiv au fost identificate cu acest prilej si alte monumente istorice neclasate (potrivit informatilor noastre)astfel:

In localitatea NEGOI

PGN. Alt=42m;N=43.91418; E=23.35885, linga drumul principal (biserica ) se afla o cruce monumentala din piatra secol XVIII-XIX deteriorata prin varuire grosolana, nemarcata si neprotejata.

S-au efectuat fotografii si va fi separat propusa clasarii.Barca La Cariera


Barca La Cariera Barca La Cariera


Barca La Cariera Barca La Cariera
Near the village of Barca, in the area called "La Cariera" is an important Roman site, where, over time, were found a lot of treasures.

It is a large area, with a lot of holes and clay quarries. Even though the whole area was searched, only a part of it seems to have just a few Roman artefacts.

It seems that the entire site has been destroyed, since a large part of the site was used for building construction, and a lot of earth and clay was taken from the area.

Photo: Adrian Gheorghe 6th December 200983

Bistret

Bistret Map

Map of the Bistret area.

Photo: Adrian Gheorghe 6th September 2008


Bistret GPS Site Bistret GPS Site


Bistret GPS Site Bistret GPS Site


Bistret GPS Site Bistret GPS Site

Bronze Age Cemetery


Bistret GPS Site Bistret GPS Site Bistret GPS Site

Bronze Age Cemetery


Bistret GPS Site Bistret GPS Site
Roman clay castrum in the forest.


Bistret GPS Site
Roman clay castrum in the forest.
BISTRET

5/DJ-l-s-07870, daco-romana

PGNAlt=53m;N=43.98109;E=23.62987, asezare romana la cariera de piatra situl este complet devastat, nemarcat si neprotejat cu importante alunecari de teren si urme de exploatare ca materie prima pentru constructie. S-au identificat cartarea si fotografierea sitului.

Photo: Adrian Gheorghe 30th October 2008

Dupa cum am precizat introductiv au fost identificate cu acest prilej si alte monumente istorice neclasate (potrivit informatilor noastre)astfel:

In locatia BISTRET

PGN Alt =33m;N-43.89060;E=23.50244. S-a identificat biserica taraneasca ardelenesca flancata de 6 cruci masive de piatra sec. XVIII-XIX, monument nemarcat, neprotejat si supus degradarii. S-au efectuat fotografii iar monumentul va fi propus clasarii separat de activitatea curenta
93

Livezi/ListeavaListeava GPS Site

Google Earth view of the Listeava site.

Photo: Google Earth, 2009


Listeava GPS Site Listeava GPS Site

Even though it was the middle of winter, Adrian and Dorel were in Listeava village to see a Bronze Age site, of the Cotofeni culture.

The site was in the middle of a field, near an old factory, and is situated on a small hill, near a lake, looking to the south where there is a very large field.

Photo: Adrian Gheorghe 13th December 2009


Listeava GPS Site Listeava GPS Site

It was very easy to find a lot of ancient pieces of pottery from the Bronze Age, but there was no information about the Roman period.Photo: Adrian Gheorghe 13th December 2009103

Badosi

Badosi
The Badosi area.

Photo: Google Earth108

Malaiu' Rau


When you drive from Cioroiu Nou on the main road between Craiova and Calafat, about 35 km south of Craiova, just on the entrance of the road to Boureni-Bailesti, there is a place discovered by Dorel Bondoc known as Malaiu' Rau, or "Bad Corn Flour" in english, that is, flour made from maize. It is named thus because the maize grown in this area was found not to be good for flour making, perhaps because of the heavy clay soils, or because of the many rocks in the soil. Malaiul means Polenta, and Rau means bad.

From when it was first imported from the Americas, maize has been used for making bread, named in Romanian Mamaliga. It is called in English Polenta. It is made by using corn ground to small pieces, and boiled with water. This results in a kind of pudding from corn which can substitute for bread in some areas of the country where maize is grown more commonly than other cereals. It is an old and healthy food.

On both sides of the road, there are huge holes in the ground, made by people who have dug clay for making bricks.

Malaiu' RauGPS coordinates of the find.

Photo: Adrian Gheorghe 9th February 2008
Malaiu' Rau
Alina, Adrian and Catalin made a large search at this site, and found a large area, over 200 metres on each side of the main road to Cioroiasi, running from east to west, and about 200 metres on each side of a small river, running from north to south.

Photo: Adrian Gheorghe 14th November 2009
Malaiu' Rau Malaiu' Rau
The entire area is covered with Roman artefacts such as pottery, bricks and river stones for paving roads.Photo: Adrian Gheorghe 14th November 2009
Malaiu' Rau Malaiu' Rau
It seems that the main road, coming from Perisor to Cioroiasi goes straight through the middle of the site.

Photo: Adrian Gheorghe 14th November 2009
Malaiu' Rau

A specialist from Oltenia Museum, Dr Arh. Florin Ridiche, told Adrian that, amongst the Roman artefacts from there, there is this one from a Slavian root, an important piece of information.

Photo: Adrian Gheorghe 14th November 2009
Malaiu' Rau

Looking at one part of the road cutting, where Dorel Bondoc has found Roman artefacts.

Photo: Adrian Gheorghe 13th October 2007
Malaiu' Rau

In this road cutting can be seen a small area of about one metre in diameter with a different, grey colour. This seems to be an ancient dump for broken pottery, as can be found at the edge of many ancient villages. This hole may perhaps come from the top of this small hill, so it might be advantageous to look for the top of it and excavate.

Photo: Adrian Gheorghe 13th October 2007
Malaiu' Rau

Careful observation at this point can reveal small shards of pottery in the grey area, as well as a lot of signs of burnt wood in the deposit.

Photo: Adrian Gheorghe 13th October 2007
Malaiu' Rau

Searching patiently, several examples of Roman pottery were found in the clay, as well as a huge snake, over one metre in length, who came out of a hole and escaped so quickly that no photo could be made of it.

Photo: Adrian Gheorghe 13th October 2007
Malaiu' Rau

A few samples of pottery found at Malaiu' Rau, from Roman times.

Photo: Adrian Gheorghe 13th October 2007
Cioroiu Nou

On another visit to Malaiu' Rau on the 16th October 2007, Dr Gheorghe had the idea to climb up the road cutting and search above the area with the discoloured section indicating a pottery dump.

He discovered these artefacts, indicating that the area is in fact an ancient village, possibly from Roman times. It would be best to search in winter, when the grass is dead and flattened, in order to find artefacts such as these.

Photo: Adrian Gheorghe 16th October 2007
Malaiul Nou

On revisiting the site, Dr Gheorghe decided that the road actually passed through the pit with pottery, and that there must be artefacts on both sides of the road. Here he examines the road cutting.

Photo: Adrian Gheorghe 11th November 2007
Malaiul Nou

Dr Gheorghe searching the field above the road cutting for artefacts.

Photo: Adrian Gheorghe 11th November 2007
Malaiul Nou

A piece of Roman pottery found on the left side, looking from the road towards Perisor, on the side that had already been established as a Roman site.

Photo: Adrian Gheorghe 11th November 2007
Malaiul Nou

It is good to get confirmation of one's hunches.

Here are some artefacts found on the other side of the road, which means that at Malaiu' Rau, it is a site from the time of the Romans about one kilometre south of Perisor towards Cioroiu Nou, and with the road passing straight through the middle of the site.

Photo: Adrian Gheorghe 11th November 2007
Malaiul Nou

Many years ago a road was built through the site, so there are two sides to the road cutting in which a lot of artefacts from Roman times can be seen, as well as on the hills themselves on each side of the road.

In this photograph we can see the large holes dug in the side of the road to extract clay for brick making.

Photo: Adrian Gheorghe 9th February 2008
Malaiul NouMalaiul Nou

Alina looking for artefacts in the road cutting, and one of the finds. Several ceramic fragments of Roman age were found dating from 2000 years ago, when there was a village on this hill.

Photo: Adrian Gheorghe 9th February 2008
Recent additions, changes and updates to the Alexis site

Home


This site is to publicise the history and culture of Romania, and displays information from the Alexis Project Association

Alexis Project Filiasi/Romania
RC J/263/230/2007 CIF 21464151
Email: alexis_project@yahoo.com
If you have any photographs or information which would be useful for this site please contact Don Hitchcock


This page last modified Monday, 24th January, 2011 02:17am


Webmaster: Don Hitchcock

Email: don@donsmaps.com


My Archaeology website: https://www.donsmaps.com/