Recent additions, changes and updates to the Alexis site

Insignia

Contact Dr Gheorghe, the coordinator, at alexis_pro[email protected] for further information about the Alexis Project:

Email: [email protected]

Bridges connecting the Peoples of the World - a Country without a Past has no Future!
FlagFlagFlag
FlagFlagFlag
Click here for the song "M-a facut muica oltean" or "I was born in Oltenia" by the Allegretto children's chorus

eagle

banner      
Navigation

Home


Back to Romanian Popular Culture Past and Present


My Mother Made Me Oltenian

outlaw

Iancu Jianu

Photo: http://www.omniscop.ro/legenda-cantecului-m-a-facut-mama-oltean/
M-a făcut mama oltean

Foaie verde maghiran, măi
M-a făcut mama oltean, măi
Port căciulă de-astrahan
Şi cămaşă de tulpan
Cojocel de miel bârsan, măi Leano.

Oltean sunt, oltean îmi zice
Oltean sunt oriun’m-oi duce
Sunt oltean de Jiuleţ, mititel şi iubăreţ
M-a făcut mama isteţ, măi Leano.

Foaie verde maghiran, măi
M-a făcut mama oltean, măi
Port condeiul de tufan
Unde scriu nu şterg un an
Că mi-s pui de craiovean, măi Leano.

Cin’ se ia cu mine bine
Îi dau haina de pe mine
Cin’ se ia cu mine rău
Să-l păzească Dumnezeu
Că sunt şarpe de dudău,
Dă-l galbin şi muşcă rău, măi Leano.

Legenda cântecului 'M-a făcut mama oltean'

Cântecul de suflet al oltenilor 'M-a făcut mama oltean' are o poveste extrem de fascinantă şi se pare că această melodie, cu care orice oltean se mândreşte, a fost făcută în cinstea lui Iancu Jianu , în 1809.

Astfel, legendarul lăutar al Craiovei, Niţă Băloi, din Işalnita (la acea vreme, teritoriul moşiei Işalniţei începea de undeva din cartierul Severinului de astăzi), a compus acest cântec în cinstea Jianului, după ce haiducul a învins oastea lui Paşa Pazvant Oglu la Vidin, răzbunându-se astfel faţă de ororile făcute de acesta oraşului Craiova în anii 1799 - 1800, în care a incendiat şi a distrus mai multe case şi moşii de pe teritoriul Craiovei. În urma acestei bătălii de la Vidin, se pare că însuşi Iancu Jianu a fost cel care l-a rănit pe Pazvante, lăsându-l fără un ochi, după acest incident Pazvant intrând în tradiţia populară cu numele de Pazvante Chioru’.

La întoarcerea de la Vidin, în Craiova a fost o bucurie nespus de mare, Iancu Jianu a fost primit ca un erou, deoarece îi scăpase de un personaj de temut al acelor vremuri.

De altfel, şi din conţinutul textului îndrăgitului cântec se poate observa că personajul descris este văzut ca purtând 'căciulă de astrahan, cojocel de miel bârsan şi cămaşă de tulpan', straie care îl caracterizau în întregime pe Iancu Jianu.

De asemenea, se cunoaşte foarte bine faptul că acesta era scund de statură şi foarte isteţ, lucruri redate prin versurile: 'Sunt oltean de Jiuleţ, mititel şi iubăreţ', dar şi foarte îndemânatic cu armele, îndrăzneţ, energic, având, totodată, un farmec personal deosebit.

Mai mult, Iancu Jianu era perceput de foarte mulţi ca un personaj care era pe de o parte extrem de sufletist cu cei nevoiaşi, dar şi foarte dur cu cei care îndrăzneau să-l înfurie.

Deşi este născut la Caracal, mama lui Iancu Jianu era craioveancă la origine, iar el a copilărit şi s-a format în Craiova, oraş pe care l-a îndrăgit foarte mult, motiv pentru care şi în cântec se specifică faptul că este 'pui de craiovean'.

Deşi această melodie a fost cântată de mai mulţi interpreţi de muzică populară oltenească, printre care şi regina muzicii populare olteneşti, Maria Lătăreţu, cea mai duioasă interpretare a acestui cântec a făcut-o Ion Luican, culmea, un bucureştean, care, însă, şi-a petrecut foarte mult timp în Oltenia.

Potrivit tradiţiei populare, cântecul 'M-a făcut mama oltean' a fost compus, în acea seară, pentru Iancu Jianu de lăutarul Niţă Băloi, din Işalniţa, căruia Vodă îi tăiase, în 1802, degetele de la mâna dreaptă ca să nu mai răscoale norodul prin cântecele sale, dar el nu înceta să cânte.

My Mother Made Me Oltenian

Green leaf of marjoram, hey
Mother made me an Oltean, hey
I wear a hat of astrakhan
And a shirt of cotton, son,
A sheepskin of barsan lamb, hey Leano!

I am Oltean, Oltean you call me
I am Oltean everywhere I go and, see,
I come from Jiu riverbank, puny but cute
Mother made so astute, hey Leano!

Green leaf of marjoram, hey
Mother made me an Oltean, hey
I carry a wooden pen along
Where I write stays one year long
'Cause I'm a Craiovean and strong, hey Leano!

Who comes to me in peace,
I make my jacket his
Who comes to me as enemy,
May God keep him away from me
For I am a hidden snake
Yellow one, that gives an ache, hey Leano!

(translation above by Alexandru Gheorghe )

Legend of the song 'My mother made me Oltenian'

The song close to the hearts of Oltenians, 'My mother made me Oltenian', has a very fascinating story, and it seems that this song was made in honour of John Jianu in 1809.

Thus, the legendary musician of Craiova, Nita Balo, in Isalnita (at that time, the territory of Işalniţei was somewhere in the neighbourhood of Severin today), composed this song in honour of Jian, after the Pasha's army defeated the outlaw Pazvant Oglu in Vidin. There were frequent invasions of Turkish groups of soldiers over the Danube (under the command of Pazvant Oglu) in the period 1799 - 1801. During this time many homes and estates were burned and destroyed in the region of Craiova.

Following the Battle of Vidin, it seems Iancu Jianu wounded Pazvante, leaving him without an eye.

Upon returning from Vidin, in Craiova there was unspeakable joy, Iancu Jianu was received as a hero, because he had badly wounded a fearsome character of the era.

Moreover, in the beloved text of the song can be seen that the character described as wearing 'Astrakhan hat, sheepskin jacket of Barsan lamb and muslin shirt', clothes that fully characterise Iancu Jianu.

It was also well known that he was short of stature and very smart, and made up clever lyrics for songs. He was also very skilful with weapons, bold and energetic, with also great personal charm. Moreover, Iancu Jianu was perceived by many as a character who was on the one hand extremely generous to the needy, but also very hard on those who created trouble.

Although he was actually born in Caracal, his mother was originally from Craiova, and he grew up in the Craiova city that he loved so much, which is the reason that he specifies in the song that he is a child of Craiova.

Although this song was sung by many singers of Oltenian popular music, including the Wallachian folk music queen, Maria Lătăreţu, the most tender interpretation of this song was by John Luican, ironically of Bucharest, who, however, spent a lot of time in Oltenia.

According to popular tradition, the song 'My mother made me Oltenian' was composed ​​that evening to Iancu Jianu by the fiddler Nita Balo, of Isalnita. The Prince had cut off the fingers of the fiddler's right hand so that the people would not rise in revolt from hearing his songs, but he did not stop singing.
Recent additions, changes and updates to the Alexis site

Home


This site is to publicise the history and culture of Romania, and displays information from the Alexis Project Association

Alexis Project Filiasi/Romania
RC J/263/230/2007 CIF 21464151
Email: [email protected]
If you have any photographs or information which would be useful for this site please contact Don Hitchcock


This page last modified Thursday, 28th March, 2013 11:27pm


Webmaster: Don Hitchcock

Email: [email protected]


My Archaeology website: https://www.donsmaps.com/